Transactie

Herfinanciering bedrijf in foodsector

18 december 2018

Een dienstverlenend bedrijf in de foodsector hebben wij geadviseerd om de lening die de aandeelhouder in de opstartfase verstrekte aan de werkmaatschappij, nu bancair te herfinancieren. Op grond van de goede financiële performance van het bedrijf, was een bancaire herfinanciering ons inziens haalbaar en realistisch.

Doordat wij halverwege het proces een second opinion bij een andere bank hebben gevraagd, heeft de ondernemer uiteindelijk een goede, scherpe financiering aangeboden gekregen van zijn huisbankier. De ondernemer stelt een deel van zijn vermogen veilig, door het uit de risicosfeer te halen. De bank zelf zou niet zo snel met dit idee zijn gekomen, maar heeft de relatie nu weer voor langere tijd aan zich gebonden.

 

 

 

Contactpersoon

Herber Blokland
Herber Blokland
Partner Corporate Finance
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl