Financiering aankoop bedrijfspand

2 september 2019
Transactie

Financiering aankoop bedrijfspand

Voor een goede relatie van CROP hebben wij het traject begeleid voor de financiering van een aankoop bedrijfspand. Dit traject heeft geleid tot een financiering bij de ABN AMRO. De ondernemer in kwestie had eerder al de activiteiten in het betreffende bedrijfspand overgenomen en wilde nu zijn koopoptie op het pand uitoefenen. We hebben toen ook meteen gekeken naar zijn bestaande bedrijfspand dat in handen is van de ouders van de ondernemer. Het aankopen en financieren hiervan bleek om diverse redenen niet wenselijk. Wél heeft CROP geadviseerd bij het inregelen van een bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Hierbij kan de ondernemer het bestaande bedrijfspand op een fiscaalvriendelijke manier overnemen, indien de ouders komen te overlijden.

Dit is een mooi voorbeeld van een samenwerking tussen de verschillende servicelijnen binnen CROP. Hierbij hebben we de ‘aanmerkelijk belangheffing’ en ‘erfbelasting’ voor onze klant uitgesteld en verlaagd. Een bedrijfspand binnen de familie overnemen kan dus ook op deze manier ingeregeld worden, uiteraard met de inachtneming van betreffende fiscale regelgeving op dit vlak.

Kortom: een geslaagde financiering voor de aankoop van een bedrijfspand!

CROP corporate finance

Heeft u een bedrijfsfinanciering nodig? Loopt de rentetermijn op uw huidige financiering af? Of denkt u dat het bestaande krediet beter geregeld kan worden? Wij adviseren en begeleiden MKB ondernemers bij het verkrijgen of behouden van bedrijfskrediet. Wij kunnen ook helpen bij het vinden van een geschikte belegger of investeerder. Een financieringsaanvraag begint vaak met een inventarisatie van de mogelijkheden en haalbaarheid. Soms vindt hierbij in een vroeg stadium al afstemming plaats met één of meer banken. Hierdoor wordt u niet onnodig op kosten gejaagd, maar door ons uitgebreide netwerk kunnen wij wel zekerheid geven of de financieringsaanvraag kansrijk is. Met onze jarenlange ervaring kunnen wij dit proces zeer snel en efficiënt laten verlopen terwijl wij uw beweegredenen in acht nemen. Wij zeggen niet voor niets: aandacht voor de ondernemer, samen vooruit.

Contactpersonen

Herber Blokland
Herber Blokland
Partner Corporate Finance