Whitepaper

DAC7: rapportageverplichting digitale platformen

27 april 2022

Op 23 maart 2022 jl. is het wetsvoorstel van de Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel is de implementatie van de eerder aangenomen EU-richtlijn 2021/514 (‘DAC7’) en bevat onder meer een rapportageverplichting voor exploitanten van digitale platforms om informatie over bepaalde gebruikers (‘verkopers’) op hun platform aan de Belastingdienst te verstrekken. Als gevolg daarvan moeten digitale platforms inkomsten van verkopers op hun digitale platforms identificeren, traceren en rapporteren.

Met de invoering van deze wetgeving krijgen we te maken met een automatische uitwisseling van informatie voor exploitanten van digitale platforms binnen en buiten de EU. Het gaat hierbij om de rapportage van bepaalde informatie over verkopers die voor hun commerciële activiteiten gebruik maken van een digitaal platform. De rapportageverplichting geldt zowel voor grensoverschrijdende relevante activiteiten als voor binnenlandse activiteiten.

De rapportageverplichting vereist het verzamelen en controleren van informatie en gegevens van bepaalde verkopers. Deze gegevens moeten jaarlijks worden gerapporteerd aan de belastingautoriteiten van een EU-lidstaat, alsmede aan de verkopers zelf, zodat zij weten welke informatie is doorgegeven. Deze informatie wordt vervolgens uitgewisseld tussen de belastingautoriteiten binnen de EU.

Naast deze rapportageverplichting voor exploitanten van digitale platforms bevat DAC7 nog enkele andere aanpassingen, zoals de invoering van het instrument voor gezamenlijke controles en een nieuwe regeling voor de uitwisseling van informatie voor groepen belastingplichtigen. De door platformexploitanten verzamelde en uitgewisselde informatie kan ook voor btw-doeleinden worden gebruikt.

Download het volledige whitepaper voor meer info over DAC7.

Download

Contactpersoon

Tom Wagemakers
Director Tax
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl