Whitepaper

Bouwstenen beter belastingstelsel

17 juni 2020

In mei 2020 is het pakket ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ gepubliceerd. Dit pakket is het resultaat van een ambtelijk traject. Hierin zijn diverse beleidsopties uitgewerkt, waar een volgend kabinet gebruik van zou kunnen maken. In het pakket zijn verschillende knelpunten gesignaleerd. De voorgestelde beleidsopties leiden volgens het rapport tot verbetering of oplossing van de betreffende knelpunten.

Wij hebben het rapport voor je uitgewerkt in een whitepaper. Download hier het document.

Download

Contactpersoon

Puck van de Vlasakker
Tax Consultant
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl