Artikel

Aanpassingen TOGS 1 mei 2020

4 mei 2020

Update 1 mei 2020

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de kabinetsmaatregelen in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om de vaste lasten te kunnen betalen. Op 1 mei jl. is de Tegemoetkoming voor Ondernemers in Getroffen Sectoren (TOGS) uitgebreid. In dit artikel vind je de belangrijkste aanpassingen aan de TOGS.

Getroffen sectoren

De TOGS regeling is opengesteld voor bedrijven in diverse getroffen sectoren. Op dit moment komen de volgende sectoren in aanmerking:

  • Vervoer en opslag;
  • Groot-/detail- en markthandel;
  • Logies, maaltijd- en drankverstrekkers;
  • Informatie en communicatie;
  • Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening
  • Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
  • Onderwijs
  • Gezondheids- en welzijnszorg
  • Cultuur, sport en recreatie
  • Overige dienstverlening

De toets of de onderneming in een sector opereert die recht heeft op de TOGS vindt plaats aan de hand van de SBI-code van de hoofdactiviteit zoals op 15 maart 2020 geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. De lijst met SBI-codes die kwalificeren vind je hier.

TOGS voor nevenactiviteit

In de praktijk kwam het veelvuldig voor dat de SBI-code van de hoofdactiviteit zoals ingeschreven bij de KvK niet op de lijst staat als gevolg van een onjuiste inschrijving, terwijl dit wel het geval zou zijn op basis van hun geregistreerde nevenactiviteit. Na analyse van de meldingen vanuit ondernemers bij RVO hierover blijkt dat deze geregistreerde nevenactiviteit soms beter aansluit op de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten. Een vereiste is wel dat de ondernemer uitsluitend op basis van de geregistreerde nevenactiviteit voldoet aan de minimumvereisten qua omzetverlies en de vaste lasten. Zie hiertoe ook de eerder door ons gecommuniceerde voorwaarden voor de TOGS in ons nieuwsartikel van 30 maart jl. Aanvragen op basis van een nevenactiviteit kunnen sinds 29 april worden ingediend. Voor alle aanvragen geldt dat deze nog uiterlijk tot en met 26 juni a.s. kunnen worden ingediend.

LET OP!
De TOGS kun je alleen aanvragen als je voldoet aan alle voorwaarden (zie de link hierboven). Een belangrijke voorwaarde is, dat je verklaart dat je over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun hebt ontvangen. Heeft jouw onderneming het gehele bedrag van € 200.000 al uitgeput – onder ander door de aanvraag van de NOW – dan kom je niet in aanmerking voor de regeling.

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen over aanpassingen aan de TOGS, of kunnen we je ergens anders mee helpen?

Neem contact op

Contactpersoon

Bram Reijnders, Tax manager bij CROP accountants & adviseurs in Arnhem, Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Nieuwegein
Bram Reijnders
Tax Manager
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl