Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren

30 maart 2020
Artikel

Ook voor winkeliers in de non-food-sector

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de kabinetsmaatregelen in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om de vaste lasten te kunnen betalen. De TOGS werd eerder bekendgemaakt als Noodloket.

Extra groepen ondernemers in de non-food-sector zoals winkeliers kunnen vanaf maandag 30 maart 2020 ook gebruikmaken van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op 28 maart 2020 de uitbreiding bekend gemaakt van de regeling, die eerder bekend was als het Noodloket.

Waar en wanneer kan ik een aanvraag doen om gebruik te kunnen maken van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)?

Sinds vrijdag 27 maart 2020 is het mogelijk om een aanvraag te doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Je hebt 3 maanden de tijd (tot en met vrijdag 26 juni 2020) om een aanvraag in te dienen.

Voor wie is de TOGS-regeling bedoeld?

Ondernemers in onderstaande sectoren kunnen aanspraak maken. Het gaat om ondernemers die door de maatregelen van het kabinet om het coronavirus te bestrijden directe gevolgen ondervinden. (Een gedetailleerd overzicht van sectoren is beschikbaar in de Staatscourant):

 • eet- en drinkgelegenheden: o.a. restaurants, cafetaria, eventcatering, cafés;
 • haar- en schoonheidsverzorging: o.a. kappers, pedicures, visagisten;
 • evenementenlocaties en organisatoren;
 • sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen;
 • bepaalde private culturele instellingen, zoals musea, circussen, theaters, schouwburgen, bioscopen en instellingen voor cultureel onderwijs;
 • rijschoolhouders;
 • de reisbranche, zoals reisbemiddelingsbureaus en reisorganisatoren.
 • casino’s
 • winkeliers in de non-food zoals kledingwinkels

Op rvo.nl/tegemoetkomingcorona staat welke ondernemers gebruik kunnen maken van de TOGS-regeling. De lijst met branches en sectoren wordt maandag 30 maart geactualiseerd. Ook winkeliers in de non-food kunnen opteren voor de TOGS.

Waar moet ik aan voldoen om gebruik te kunnen maken van de TOGS?

 • Je onderneming is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • In de onderneming werken maximaal 250 personen. Dit blijkt uit de inschrijving in het KVK Handelsregister.
 • De hoofdactiviteit van de onderneming is op 15 maart 2020 geregistreerd onder een van de vereiste KVK SBI-codes.
 • Jouw onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland. Dit vestigingsadres is geregistreerd in het KVK Handelsregister.
 • Niet-horecaondernemingen verklaren ten minste één vestiging met een ander adres te hebben dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren dus niet gelijk zijn aan het vestigingsadres.
 • Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30. Zij verklaren in elk geval één horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben. Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan vestigingsadres.
 • De tegemoetkoming is eenmalig € 4.000 per onderneming. De tegemoetkoming is dus niet per vestiging.
 • Je geeft bij de aanvraag een bankrekeningnummer op, dat op naam van de onderneming staat.
 • Je onderneming is niet failliet.
 • Je onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.
 • Je verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies te verwachten van ten minste € 4.000.
 • Je verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten te verwachten. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.
 • Je verklaart dat je over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun heeft ontvangen (de-minimisverordening). Heeft jouw onderneming het gehele bedrag van € 200.000 al uitgeput? Dan kom je niet in aanmerking voor de regeling.
 • Je onderneming verklaart geen overheidsbedrijf te zijn.

Ondernemers die recht hebben op de TOGS-regeling, maar zien dat zij geregistreerd staan onder een andere zogenoemde SBI-code in het Handelsregister kunnen dit melden bij uitvoeringsorganisatie RVO.nl.

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen, of kunnen we je ergens mee helpen?

Neem contact op

Neem contact op

Guido van Aarle
Guido van Aarle
Partner Tax