Het familiebedrijf: waarborgen van continuïteit

Structuur en balans

De continuïteit van het familiebedrijf staat centraal, over meerdere generaties heen. Samen met jou kijken we of de huidige structuur nog past bij jouw wensen en doelen, of de risico’s voldoende gespreid zijn en of het familiekapitaal voldoende beschermd is. De juiste structuur zorgt er ook voor dat fiscale faciliteiten optimaal kunnen worden toegepast en dat (een gedeelte van) de onderneming gemakkelijker kan worden overgedragen. Om de continuïteit van jouw onderneming en het familievermogen te waarborgen is een juiste invulling van het bestuur van groot belang. Zijn de zeggenschapsverhoudingen goed vastgelegd en zitten de juiste mensen op de juiste plek? Welke wensen heb jij en sluiten deze nog aan op wat nu geregeld is?

Overdracht en opvolging

Wil je het familiebedrijf overdragen aan de volgende generatie of wil je juist verkopen aan een derde, bijvoorbeeld een werknemer, een branchegenoot of een investeerder? Elke overdracht brengt vragen en emoties met zich mee. Het gaat om zeggenschap, continuïteit, leiding, jouw pensioen. Bij overdracht aan de kinderen is het belangrijk te weten welke fiscale (schenkings)faciliteiten kunnen worden toegepast. Bij verkoop aan derden is het van belang om te weten welke waarde jouw onderneming vertegenwoordigt. Zodat je een beeld krijgt bij de impact van overdracht op jouw financiële positie en of je daarmee je persoonlijke wensen en doelen kunt realiseren.

CROP familie services familiebedrijf

Onze specialisten

Onze specialisten helpen je met het in kaart brengen en prioriteren van jouw wensen en doelen. En met het maken van een actieplan om een optimaal resultaat te bereiken, zowel zakelijk als privé. Wij doen een voorstel voor de inrichting van het bestuur, de zeggenschap en het familiestatuut. Wij helpen je om het familievermogen veilig te stellen en te anonimiseren, zodat dit niet zichtbaar is voor derden. En wij begeleiden je in een opvolgings- of verkooptraject o.a. door het maken van een indicatieve waardering en het zoeken naar een koper of financiering.

Brochures en flyers

Onze andere specialismen

Contact

Herber Blokland
Herber Blokland
Partner Corporate Finance
Annuska Wolff-Cuppens
Annuska Wolff-Cuppens
Director Corporate Finance
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl