Nieuws

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

29 maart 2021

Met ingang van 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Deze wet heeft tot gevolg dat de regels omtrent het bestuur en toezicht van stichtingen en verenigingen wijzigen en dat duidelijk in de wet wordt vastgelegd wat de taken en verantwoordelijkheden van bestuurders en toezichthouders zijn. De WBTR gaat onder andere in op een tegenstrijdig belang regeling, de aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders in het geval van een faillissement als gevolg van onbehoorlijke taakvervulling en een statutaire belet en ontstentenisregeling voor bestuurders en toezichthouders. Het is raadzaam om na te gaan of de statuten van jouw stichting of vereniging in overeenstemming zijn met de WBTR.

Contact

Denyse Davelaar – Kemp
Director Assurance
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl