Nieuws

Thuiswerken, de nieuwe realiteit: wat zijn de gevolgen voor de btw?

7 april 2021

Thuiswerken is door de uitbraak van het coronavirus de nieuwe realiteit. Dit heeft gevolgen voor jou als ondernemer en als werkgever. Je richt thuis een werkplek in of faciliteert bijvoorbeeld (een deel) van de thuiswerkplek voor jouw werknemers. Dit heeft gevolgen voor de aftrek van btw. In dit nieuwsbericht gaan we in op de btw-gevolgen voor ondernemers en werkgevers.

Wat zijn de btw-gevolgen voor ondernemers?

Indien je als ondernemer een werkruimte in huis inricht, dan komt de btw op die kosten voor aftrek in aanmerking voor zover de werkruimte zakelijk wordt gebruikt. Gebruik je de werkruimte volledig zakelijk en koop je bijvoorbeeld een bureau, beeldscherm, toetsenbord of andere werkruimte gerelateerde goederen, dan kan de btw over de aanschaf volledig in aftrek worden gebracht. Uitgangspunt daarbij is dat je enkel btw-belaste prestaties verricht. Verricht je naast btw-belaste prestaties ook btw-vrijgestelde prestaties, dan vindt de aftrek van btw pro-rata plaats.

Naast kosten die volledig toerekenbaar zijn aan de werkruimte in huis, kun je natuurlijk ook kosten maken die gedeeltelijk toerekenbaar zijn aan de werkruimte. Hierbij kan worden gedacht aan kosten voor elektriciteit, internet of bijvoorbeeld verbouwingskosten. Voor deze categorie moet worden bepaald in hoeverre deze kosten toerekenbaar zijn aan de werkruimte. Dit kan een complexe aangelegenheid zijn, dus neem daarvoor contact op met jouw adviseur.

Wat zijn de btw-gevolgen voor werkgevers?

Maak je als werkgever kosten voor de thuiswerkplek van jouw werknemers, dan zijn de betreffende feiten en omstandigheden van groot belang. Worden de goederen of diensten door de werknemers enkel voor zakelijke activiteiten gebruikt, dan bestaat in beginsel recht op aftrek van btw. Gebruiken de werknemers de goederen ook privé, dan speelt mogelijk het Besluit Uitsluiting aftrek van Voorbelasting (BUA) een rol. De btw is dan niet altijd aftrekbaar. Een goede beoordeling van de feiten en omstandigheden bij verstrekkingen aan het personeel is dan ook erg belangrijk.

Contact

Overweeg je om een werkruimte in huis in te richten of de thuiswerkplek (deels) te faciliteren voor jouw werknemers of heb je dat al gedaan en wil je weten wat de gevolgen zijn voor de btw? Neem dan contact op met één van onze btw-adviseurs of stuur een e-mail naar btw@crop.nl.

Heb je andere vragen over het thuiswerken, bijvoorbeeld over het inrichten van de thuiswerkplek via de werkkostenregeling of over het HR beleid? Bekijk ook onze animatie ‘Thuiswerken de nieuwe realiteit’ of neem contact op met onze collega’s van de loonheffingen of HR Services.

Contact

Resi Verstegen
Tax Consultant
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl