Wanneer is een IVA-uitkering van kracht voor je arbeidsongeschikte werknemer?

30 maart 2021
Artikel

Soms is al heel snel duidelijk dat een arbeidsongeschikte werknemer nu of in de toekomst (bijna) niet meer kan werken. Bijvoorbeeld door een ernstige ziekte of door een ongeval. In zo’n situatie kan een bedrijfsarts of arbodienst adviseren om een vervroegde WIA–uitkering (IVA) aan te vragen.

Tussen de 3e en 68e week van ziekte kan een vervroegde IVA-uitkering bij het UWV worden aangevraagd. Om voor een vervroegde IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) in aanmerking te komen moet:

  • de werknemer niet meer dan 20% van het laatstverdiende loon kan verdienen, en
  • er geen of maar een zeer kleine kans is dat dit verbetert binnen een termijn van 5 jaar

Het indienen van de aanvraag

De werknemer kan eventueel samen met de werkgever de IVA uitkering aanvragen, na minimaal 3 weken ziekte. Bij een niet vervroegde WIA-aanvraag is dit pas na 88 weken. Houd er wel rekening mee dat er maximaal 1 keer een vervroegde WIA/ IVA kan worden aangevraagd tot de 68e ziekteweek bij het UWV. Doe dus alleen een vervroegde aanvraag als de bedrijfsarts of arbodienst dit heeft geadviseerd. Aanvullend is te adviseren indien er een mogelijke IVA is te verwachten, om de werknemer al eerder bij de bedrijfsarts op te roepen dan de gebruikelijke 6 weken termijn (probleemanalyse) volgens de Wet verbetering Poortwachter.

Het is mogelijk dat wij vanuit CROP HR Services begeleiding/ advisering bieden bij het indienen van deze aanvraag.

Loondoorbetaling bij vervroegde WIA (IVA) door werkgever

Wanneer de werknemer in aanmerking komt voor een IVA-uitkering op basis van een verkorte wachttijd, moet je als werkgever wel, zoals gebruikelijk, het loon van de werknemer gedurende 104 weken blijven doorbetalen. Wel mag je als werkgever op dit loon de toegekende IVA-uitkering in mindering brengen.

Het voordeel van een IVA

De verkorte wachttijd heeft als voordeel:

  • Als de aanvraag wordt toegewezen, gelden er voor de werkgever en werknemer geen re-integratieverplichtingen meer volgens de Wet verbetering Poortwachter.

Wanneer eindigt het dienstverband met een werknemer met een IVA?

Na 104 weken stopt de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever en kan het dienstverband van de werknemer, met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn, worden opgezegd. Hiervoor kan er bijvoorbeeld een beëindigingsovereenkomst worden overeengekomen. Bij de uitdiensttreding is dan ook de wettelijke transitievergoeding van kracht, welke door middel van een compensatie transitievergoeding in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid wordt gecompenseerd door het UWV.

Duur van de IVA uitkering?

Verandert er niets in de arbeidsongeschiktheid van de werknemer dan loopt de IVA- uitkering door tot de AOW- gerechtigde leeftijd.

Vragen?

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen over het aanvragen van een WIA-uitkering? Of kunnen we je ergens mee helpen? Neem dan contact op met CROP HR services. Wij zijn je graag van dienst!