Blog

Rente schenking onder schuldigerkenning onder druk

23 juni 2021

Nu actie, in toekomst mogelijk minder interessant!

Er zijn diverse manieren om vermogen over te dragen aan de kinderen. Een voorbeeld hiervan is de schenking onder schuldigerkenning. Veelal willen ouders al een deel van hun vermogen aan hun kinderen overdragen, maar willen zij nog wel de beschikking houden over de liquiditeiten. In dat geval wordt gekozen voor een schenking onder schuldigerkenning.

Wat is een schenking onder schuldigerkenning?

De ouders schenken een bedrag aan de kinderen en blijven dat bedrag vervolgens schuldig (een ‘papieren’ schenking). De kinderen hebben dan een vordering op hun ouders en de ouders een schuld aan hun kinderen. Over deze schuld zijn de ouders op basis van de huidige wetgeving maar liefst 6% rente verschuldigd! Deze rente moet jaarlijks worden betaald (en kan dus niet schuldig gebleven worden).

Voordeel is dat jaarlijks zonder heffing van schenkbelasting 6% rente overgaat naar de kinderen. Afhankelijk van de hoogte en/of het aantal schenkingen onder schuldigerkenningen kan dit een fors bedrag zijn.

Voorbeeld: Bij een schenking onder schuldigerkenning van € 20.000 is in het jaar van schenking schenkbelasting verschuldigd. Over deze schenking moet jaarlijks 6% rente worden betaald. Hierdoor wordt een extra bedrag van € 1.200 zonder schenkbelasting overgedragen (de jaarlijkse schenkingsvrijstelling wordt voor de  rentebetalingen niet gebruikt).

Deze hoge rente van 6% leidt dus tot een extra vermogensoverheveling naar de kinderen die niet belast wordt.

Rente onder druk

En juist deze 6% rente staat nu onder druk. Deze rente is sinds 1 januari 1980 niet meer veranderd. Mede gezien de huidige lage rente is de  politiek  aan het kijken of dit niet geactualiseerd zou moeten worden.

Op 23 april 2021 is door het Directoraat-Generaal van de Belastingdienst de ‘Voorjaarsbrief’ naar de Tweede kamer gestuurd. Daarin wordt aangegeven dat onderzoek gedaan wordt  naar een eventuele aanpassing. Gesuggereerd wordt om de rente aan te passen naar 2%.

Een verlaging van de rente naar 2% zou betekenen dat de jaarlijks rentebetaling aan de kinderen fors zal dalen en dat een zeer interessant aspect verdwijnt. Wij verwachten dat er voor bestaande gevallen overgangsrecht wordt vastgesteld en dat een rente van 6% gehanteerd mag blijven worden. Voor nieuwe schenkingen onder schuldigerkenning zal  dan het nieuwe percentage gaan gelden.

Wat betekent dit voor jou?

We kunnen niet in de toekomst kijken, maar de politiek is aan het werk met een integrale herziening van alle forfaits in de belastingwetgeving. We achten de kans groot dat de rente over de schenking onder schuldigerkenningen aanzienlijk zal dalen.

Mocht je van plan zijn om een schenking onder schuldigerkenning te gaan doen aan jouw kinderen, dan is het verstandig om nu actie te ondernemen en niet het voordeel van de 6% rente mis te lopen!

Tot slot

Heb je vragen over het doen van een schenking onder schuldigerkenning of over andere manieren van vermogensoverdracht aan de kinderen? Neem gerust contact op met één van onze specialisten.

Contactpersoon

Ernst Meijer
Tax Manager
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl