Artikel

Persverklaring CROP inzake artikel Accountancy Vanmorgen

7 februari 2022

Een recente publicatie in Accountancy Vanmorgen besteedt aandacht aan een rechtszaak die in 2013 is ingediend tegen CROP belastingadviseurs door een voormalig cliënt, een Groningse kwekerij. Deze is gebaseerd op een arrest van Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden van 18 januari jl.. Uit het artikel zou de indruk kunnen ontstaan dat CROP is veroordeeld voor het adviseren van een fiscaal ontoelaatbare constructie. Dit is pertinent niet het geval.

Het advies van CROP in 2000 was bedoeld om voor de betreffende klant op legale wijze fiscaal voordeel te bereiken. In dit specifieke geval werd de geadviseerde route niet door de Belastingdienst geaccepteerd. Dit was vervelend voor de cliënt, maar is in ons werk helaas niet altijd te voorkomen. Wij zoeken voor onze klanten binnen de wettelijke regels naar optimale fiscale mogelijkheden, maar de Belastingdienst kan daar anders tegen aankijken.

De gerechtelijke procedure die vervolgens begon, had te maken met onenigheid over de onderlinge verrekentarieven. Het Hof heeft recent bepaald dat de tarieven niet zakelijk waren.

Uiteraard betreuren wij de gang van zaken. CROP benadrukt dat integriteit in haar dienstverlening voorop staat. Voor de fiscale adviezen en alle andere werkzaamheden van CROP is het wettelijk kader altijd het uitgangspunt, toen in 2000 en nu in 2022. De visie van CROP daarin is: Vanuit een integere bedrijfsvoering die het publiek belang dient, zijn we een organisatie die zowel medewerkers als klanten helpt groeien en ontwikkelen. We hebben een financiële huisartsfunctie voor klanten met specialisten in eigen huis naar wie we doorverwijzen, waarbij we voldoen aan wet- en regelgeving, we tegengestelde belangen bij opdrachten zorgvuldig afwegen en alert zijn op fraudesignalen.

Er was en is bij CROP geen ruimte voor medewerkers die niet integer handelen of adviezen geven voorbij de grenzen van de wet. CROP neemt wel in alle gevallen de verantwoordelijkheid voor het handelen van de partners & medewerkers. CROP is daarin precies en vecht daarom voor haar gelijk of voor het precies vaststellen wat wel en niet onder haar verantwoordelijkheid valt. Dat kan er toe leiden dat, wanneer we aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van onze dienstverlening, we niet kiezen voor de makkelijke weg maar voor de weg van de rechtvaardige oplossing. Daardoor kan een kwestie als deze een langlopende zaak worden.

Op dit moment bestuderen we het arrest en denken we na over eventuele vervolgstappen. Als blijkt dat CROP aansprakelijk is, dan zal CROP de schade vergoeden.

 

Contactpersonen

Menna Kruiswijk
Menna Kruiswijk
Directeur algemene zaken