Whitepaper

De commissaris en btw

26 juni 2021

Ben ik als commissaris btw-ondernemer?

Voor het antwoord op deze vraag moet gekeken worden naar de feiten en omstandigheden. Daarbij zijn onder meer de volgende vragen van belang:

  • Handel je in eigen naam of handel je in naam van de Raad van Commissarissen (hierna: RvC)?
  • Loop je een ondernemersrisico?
  • Handel je onder eigen verantwoordelijkheid of onder verantwoordelijkheid van de RvC?
  • Hoe wordt de hoogte van de vergoeding bepaald?

Tot een uitspraak van het Europese Hof van Justitie op 13 juni 2019 (zaak C-420/18) was het uitgangspunt dat de commissaris btw-ondernemer was. In deze zaak had belanghebbende bezwaar gemaakt tegen zijn eigen btw-aangifte. Belanghebbende was gemeenteambtenaar en tevens lid van de RvC van een stichting. Belanghebbende handelde niet in eigen naam en niet voor eigen risico. Besluiten en verplichtingen werden aangegaan in naam van de RvC. Belanghebbende handelde onder verantwoordelijkheid van de RvC en kreeg een vaste vergoeding van € 14.912 per jaar. De vergoeding was niet afhankelijk van deelname aan vergaderingen of daadwerkelijk gewerkte uren. Een economisch bedrijfsrisico werd derhalve niet gelopen. Het oordeel van het Hof van Justitie was dat er geen sprake was van btw-ondernemerschap.

Download

Contactpersoon

Resi Verstegen
Tax Consultant
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl