CIIO en CROP IT Audit gaan samenwerken in ISO27001 certificeringstrajecten

27 maart 2024
Nieuws

De IT auditors van CROP accountants en adviseurs gaan samen met CIIO werken aan ISO 27001 certificeringen voor hun cliënten. CROP geeft hiermee verder invulling aan ‘Smart Auditing’; de geïntegreerde controles van ISO 27001, ISAE, SOC en de jaarrekeningcontrole.

CROP en CIIO hebben hun samenwerking bekrachtigd in een samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat cliënten van CROP die aan de voorwaarden voldoen, naast hun jaarrekeningcontrole, direct kunnen worden voorzien van ISO 27001 certificeringen. Het maakt het ook mogelijk om cliënten van CIIO te voorzien van ISAE/SOC of jaarrekeningcontroles.

CROP: one-stop-shop voor geïntegreerde controles

CROP streeft het ‘one framework to comply all’ principe na, zodat cliënten een ‘one-stop shop’ hebben voor deze typen van audits. De servicelijn IT Audit & Services richt zich specifiek op de controles van hoog geautomatiseerde omgevingen. De aanpak is risico-gebaseerd en gericht op de wijze waarop cliënten hun interne beheersingsdoelstellingen beheersen, passend bij de risico’s, omvang en de cultuur van het bedrijf. Ook wordt daarbij invulling gegeven aan de natuurlijke adviesfunctie en het leveren van bijdragen aan de efficiency en effectiviteit van de beheersingsmaatregelen.

CIIO: leidende principes waar je als organisatie houvast aan hebt

CIIO is een certificerende instelling (CI) die kwaliteitssystemen toetst aan onder andere ISO normen. Dit betreft onder andere de ISO 9001 (kwaliteitsmanagement), ISO 27001 (informatiebeveiliging) en de NEN 7510 (informatiebeveiliging in de gezondheidszorg). CIIO staat voor deze certificeringswerkzaamheden onder toezicht van de Raad voor Accreditatie. Certificeren met CIIO betekent vooral een inspirerend gesprek over het vinden van leidende principes. Principes waar je als organisatie houvast aan hebt. CIIO hanteert in haar aanpak een proces van zelfreflectie en verbetering. Cliënten ervaren hoe de reflecterende werkwijze hen helpt om processen in de organisatie continu te verbeteren.

De samenwerking beoogt ook om de werkwijzen op elkaar af te stemmen, zonder daarbij onpartijdigheid of objectiviteit uit het oog te verliezen. Zo komen we samen vooruit. Kortom, de start van een mooie samenwerking die voor beide partijen een mooie aanvulling is op het dienstenportfolio.