Nieuws

Beleidsbesluit over btw-heffing en toepassing KOR bij zonnepanelen

29 januari 2021

Op 23 december 2020 is een beleidsbesluit gepubliceerd dat in gaat op de gevolgen voor de btw-heffing van de aanschaf van zonnepanelen in verband met de inwerkingtreding van de KOR met ingang van 2020. Belangrijke wijziging in dit verband is onder meer de verplichte aanmelding en afmelding voor de KOR. Deze wijziging en andere belangrijke punten in het beleidsbesluit lichten we hieronder toe.

Altijd btw-ondernemer bij aankoop van zonnepanelen

Vanaf 1 januari 2020 is het verplicht om jezelf te melden bij de Belastingdienst als je zonnepanelen aanschaft waarmee je regelmatig stroom levert aan een energiebedrijf tegen vergoeding. Je hebt geen keuze meer om je niet als btw-ondernemer aan te melden.

Goedkeuring bij toepassing forfait

Als bij de aanschaf van de zonnepanelen niet wordt gekozen voor de KOR, dan moet je kwartaalaangiften doen. Goedgekeurd is dat het jaarforfait ná het jaar van aanschaf wordt voldaan in de laatste aangifte van ieder kalenderjaar. In de andere perioden (het eerste, tweede en derde kwartaal) doe je een nihilaangifte.

Toepassing van de KOR

De KOR mag worden toegepast als de omzet per kalenderjaar niet meer bedraagt dan € 20.000. Als de KOR van toepassing is, hoef je geen btw in rekening te brengen, maar heb je ook geen recht op aftrek van btw. Verder gelden er geen administratieve verplichtingen, die voor andere btw-ondernemers wel gelden.

Op het moment dat de aanmelding voor de KOR tijdig plaatsvindt, dan geldt dat:

  • de stroomleveringen aan het net en privégebruik na de eerste aangifte buiten de heffing van btw blijven;
  • de btw op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen aftrekbaar is; en
  • er slechts eenmalig aangifte omzetbelasting wordt gedaan, waarna de uitreiking van aangiften automatisch wordt stopgezet.

Bij toepassing van de KOR ben je verplicht om de KOR voor ten minste drie kalenderjaren toe te passen. Ondernemers die in 2019 of eerder zonnepanelen hebben aangekocht en daarna geen aangiften meer hebben ontvangen hoeven zich niet te melden voor de KOR. Zij zijn per 1 januari 2020 automatisch overgezet naar de “nieuwe” KOR. Voor deze ondernemers geldt de driejaarstermijn niet. Zij kunnen op ieder gewenst moment de KOR opzeggen.

Herziening door toepassing KOR?

Als je kiest voor toepassing van de KOR, worden al jouw prestaties btw-vrijgesteld en heb je geen recht op aftrek van btw meer. Een aandachtspunt daarbij is de herzieningstermijn voor investeringsgoederen, zoals de zonnepanelen. De keuze voor de KOR kan namelijk leiden tot een verplichte terugbetaling van eerder in aftrek gebrachte btw. De herziening kan achterwege blijven als:

  • het totale bedrag van de herziening in dat boekjaar minder is dan € 500; én
  • het gaat om investeringsgoederen die in de jaren voor dat boekjaar in gebruik zijn genomen; én
  • de herziening het gevolg is van het aanmelden of beëindigen van de deelname aan de KOR.

Deze grens van € 500 per jaar geldt ook bij de aankoop van zonnepanelen. Koop je zonnepanelen met een hoge aanschafprijs, waarbij de herziening hoger is dan € 500 per jaar, moet je het volledige jaarlijkse bedrag herzien als je kiest voor de KOR. Bij aankoop van niet-geïntegreerde zonnepanelen ter waarde van maximaal € 14.404 blijf je bijvoorbeeld onder de grens van € 500 per jaar, waardoor geen herziening plaatsvindt en je dus niets hoeft terug te betalen van de in aftrek gebrachte btw.

Heb je hierover vragen? Neem dan contact op met één van onze btw-adviseurs of stuur een e-mail naar btw@crop.nl.

 

 

Bron: Besluit van 16 december 2020, nr. 2020-24927

Contact

Resi Verstegen
Tax Consultant
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl