Whitepaper

WBTR Vereniging & Stichting

28 april 2021

Met ingang van 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking. De wet voert maatregelen in die voor verbetering van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij stichtingen en verenigingen moeten zorgen. Wat betekent dit voor jou en waar moet je op korte termijn aandacht aan besteden? We zorgen dat je op de hoogte bent van de belangrijkste aandachtspunten voor jouw organisatie.

Naast de WBTR gaan we in op belastingplicht bij verenigingen en stichtingen. Een vereniging of stichting heeft doorgaans geen winststreven in tegenstelling tot andere organisaties. Vaak wordt er dan ook gedacht dat verenigingen en stichtingen niet belastingplichtig zijn. Dit is niet altijd terecht. Een juiste beoordeling van de activiteiten heb je nodig voor het bepalen van de gevolgen voor de vennootschapsbelasting en de btw. Voor verenigingen en stichtingen is het belangrijk om in control te zijn. Kijk bij de beoordeling niet alleen naar het heden en de toekomst, maar ook naar het verleden. De Belastingdienst kan namelijk correcties doorvoeren voor het huidige jaar en de afgelopen vijf jaren. Bekijk daarbij direct of je financieel voordeel kunt halen voor jouw vereniging of stichting. Heb je bijvoorbeeld alle btw in aftrek gebracht bij de constatering van btw-belaste activiteiten? Hoe je meer zicht krijg op de belastingplicht en de kansen voor jouw organisatie lees je in onze whitepaper.

Download

Contactpersoon

Medewerker-Michiel-Appelhof
Michiel Appelhof
Manager Legal
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl