Nieuws

Wijzigingen overdrachtsbelasting per 2021

8 januari 2021

Vanaf 1 januari dit jaar zijn de startersvrijstelling voor de overdrachtsbelasting en aangepaste tarieven van toepassing. In dit bericht gaan we hier verder op in.

Startersvrijstelling

Om in aanmerking te komen voor de startersvrijstelling moet je aan meerdere voorwaarden voldoen. Daarbij is de datum van overdracht belangrijk.

Voor toepassing van de startersvrijstelling gelden de volgende voorwaarden:

  • Je bent 18 jaar of ouder, maar jonger dan 35 jaar;
  • Je gaat de woning als eigen woning gebruiken; én
  • Je mag deze vrijstelling nog niet eerder hebben gebruikt.

De beoordeling van deze voorwaarden vindt plaats op het moment van verkrijging van de woning. Om de vrijstelling toe te passen, moet de verkrijger duidelijk, stellig en zonder voorbehoud (schriftelijk) verklaren dat hij de woning anders dan tijdelijk als hoofdverblijf gaat gebruiken (dus: gebruiken als eigen woning). Aanvullend verklaart de verkrijger dat hij/zij nooit eerder de vrijstelling heeft toegepast. Voor voorbeelden verwijzen we je graag naar ons eerdere artikel.

Vanaf 1 april 2021 geldt een aanvullende voorwaarde in de vorm van een woningwaardegrens van € 400.000. Alleen indien de waarde van de woning (inclusief aanhorigheden) maximaal € 400.000 bedraagt, kom je in aanmerking voor de startersvrijstelling. De voorwaarden zijn dus:

  • Je bent 18 jaar of ouder, maar jonger dan 35 jaar;
  • Je gaat de woning als eigen woning gebruiken;
  • De aankoopprijs bedraagt niet meer dan € 400.000; én
  • Je mag deze vrijstelling nog niet eerder hebben gebruikt.

Schematisch kan dit als volgt worden weergegeven:

schema overdrachtsbelasting

Bron: Rijksoverheid

Tarieven

Voldoe je niet aan de voorwaarden voor de startersvrijstelling, dan ben je 2% of 8% overdrachtsbelasting verschuldigd. Het tarief is 2% als je een woning koopt en die gaat gebruiken als eigen woning. Ook voor toepassing van het verlaagde tarief, dient de verkrijger duidelijk, stellig en zonder voorbehoud (schriftelijk) te verklaren dat hij de woning anders dan tijdelijk als hoofdverblijf gaat gebruiken. Voor alle andere situaties geldt het 8% tarief.

Voor wooncoöperaties geldt het tarief van 2% wanneer zij huizen van woningcorporaties overkopen.

Heb je vragen over dit artikel, neem dan contact op met één van onze btw-adviseurs of stuur een e-mail naar btw@crop.nl.

Contact

Resi Verstegen
Tax Consultant
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl