Werkgevers opgelet: hogere premielasten in 2023!

14 oktober 2022
Nieuws

Hoewel wordt geschermd met een verlaging van de Aof-premie voor kleine werkgevers, kan op basis van de gepresenteerde stukken tijdens Prinsjesdag 2022 de gemiddelde premiedruk voor werkgevers toch fors hoog oplopen.

Uit de stukken blijkt namelijk dat het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen fors verhoogd wordt van € 59.706 (2022) naar € 66.952 (2023). Dit betekent dat indien u als werkgever, werknemers in dienst heeft met een salaris boven het huidige maximumpremieloon (2022: €59.706) uw werkgeverslasten voor 2023 een stuk hoger uit kunnen vallen. U betaalt op basis van dit voorstel voor deze werknemers ruim € 1.600 per werknemer extra voor de werknemersverzekeringen. De extra premielasten worden met name gedragen door werkgevers die werknemers in dienst hebben met een inkomen van meer dan € 59.706.

Daarentegen zal voor kleine werkgevers met vooral werknemers met een lager loon dan het huidige premiemaximum een lastenverlichting ontstaan. Per 2023 betalen kleine werkgevers ongeveer een half procentpunt minder Aof-premie. Deze verlaging is bedoeld om de loonkosten van kleine werkgevers te verlagen.

Kortom: als u werknemers in dienst heeft met een salaris boven het huidige maximumpremieloon (€59.706), wees er dan van bewust dat uw werkgeverslasten in 2023 een stuk hoger kunnen zijn.