Nieuws

Verlenging uitstel van betaling

22 juni 2020

Voor een deel van de ondernemers loopt de eerste termijn van het verleende uitstel van betaling (bijna) af. Er bestaat een mogelijkheid om dit uitstel met nogmaals drie maanden te verlengen. Voor het aanvragen van verlengd uitstel wordt onderscheid gemaakt tussen twee situaties:

  • De totale belastingschulden zijn minder dan € 20.000;
  • De totale belastingschulden zijn inmiddels opgelopen tot meer dan € 20.000.

Het spreekt voor zich dat je in de tweede situatie aan meer voorwaarden moet voldoen om verlengd uitstel van betaling aan te kunnen vragen. In ons whitepaper van 20 mei jl. hebben wij de voorwaarden weergegeven. Daarbij hebben wij aangegeven dat er op een aantal punten nog verdere verduidelijking zou komen vanuit de wet- en regelgeving. Helaas is verdere verduidelijking tot op heden uitgebleven.

Formulier

De Belastingdienst heeft bekend gemaakt te komen met een formulier om verlengd uitstel aan te vragen. Naar verwachting komt dit formulier vanaf 29 juni beschikbaar en kun je hiermee eenvoudiger verlengd uitstel van betaling aanvragen. Loopt jouw uitstel van betaling af vóór 29 juni, vraag dan – in afwachting van de exacte uitwerking en het formulier van de Belastingdienst – pro forma om verlengd uitstel van betaling. Vanaf 29 juni kun je dit pro forma verzoek nader toelichten met behulp van het formulier van de Belastingdienst.

Uiteraard houden wij je op de hoogte van verdere ontwikkelingen en als je vragen hebt, kun je altijd contact met ons opnemen.

 

Contact

Resi Verstegen
Junior Tax Consultant
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl