Nieuws

Uitstel publicatie jaarcijfers ANBI

26 juni 2020

Instellingen met een ANBI-status moeten jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar diverse financiële gegevens publiceren op hun website. Bij een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar moet er dus vóór 1 juli 2020 gepubliceerd worden.

Door de huidige omstandigheden als gevolg van de coronacrisis zijn mogelijk niet alle ANBI ’s in staat tijdig aan deze publicatieplicht te voldoen. Op 16 juni 2020 heeft de Staatssecretaris van Financiën daarom besloten ANBI ’s meer tijd te geven voor de publicatie van hun financiële gegevens.

Voorwaarden

De publicatietermijn voor financiële gegevens kan worden verlengd met ten hoogste vier maanden (dus publicatie vóór 1 november) onder de volgende twee voorwaarden:

  • De instelling moet binnen zes maanden na afloop van het boekjaar het bestuursbesluit tot verlenging op de website publiceren;
  • Uit het bestuursbesluit moet blijken waarom de financiële gegevens niet binnen de termijn van zes maanden kunnen worden gepubliceerd.

Indien het door de coronacrisis dus niet lukt om de financiële gegevens op tijd te publiceren, publiceer dan in ieder geval tijdig het bestuursbesluit tot verlenging van de publicatietermijn!

Meer weten?

Heb je vragen met betrekking tot deze regeling? Neem dan contact op met je contactpersoon bij CROP of één van onze adviseurs.

Contact

Puck van de Vlasakker
Tax Consultant
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl