Nieuws

Transitievergoeding bij ontslag rond jaarwisseling

21 januari 2020

transitievergoeding bij ontslagDe regels rond de transitievergoeding zijn, zoals eerder aangegeven, per 1 januari 2020 gewijzigd. Maar moet je de oude of de nieuwe regels toepassen als uw werknemer rond deze datum ontslag krijgt?

Transitievergoeding

Bij ontslag heeft een werknemer tegenwoordig in de meeste gevallen recht op een transitievergoeding. Deze vergoeding is onder andere te zien als tegemoetkoming voor de periode waarin de werknemer als gevolg van het ontslag minder inkomen heeft.

Wijzigingen 2020

De regels rondom de transitievergoeding zijn per 2020 gewijzigd. Zo is voor de hoogte van de transitievergoeding onder meer niet meer van belang of de betreffende werknemer een 50-plusser is en of de werknemer al dan niet langer dan tien jaar in dienst is. In alle gevallen bedraagt de transitievergoeding 1/3 maandsalaris per dienstjaar dan wel een pro-rato-deel bij een kortere periode.

LET OP!
De hoogte van het salaris en het aantal jaren dat een werknemer in dienst is geweest, blijven wel van belang.

Ontslag rond oud en nieuw

Bij ontslag rond de jaarwisseling is van belang te weten welke regels je moet hanteren. De oude regels zijn van toepassing als:

  • je als werkgever vóór 1 januari 2020 aan het UWV toestemming vraagt om de arbeidsovereenkomst op te zeggen;
  • je als werkgever vóór 1 januari 2020 een verzoekschrift indient bij de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden;
  • je werknemer vóór 1 januari 2020 heeft ingestemd met de opzegging van zijn arbeidsovereenkomst.

Is het bovenstaande niet van toepassing, dan moet je de hoogte van de transitievergoeding dus baseren op de regels zoals die vanaf 1 januari 2020 gelden.

LET OP!
Kun je de transitievergoeding niet in één keer betalen omdat dit je bedrijfsvoering schaadt, dan kun je de vergoeding ook in maximaal zes maandtermijnen betalen. Over het nog niet uitgekeerde deel ben je dan wel de wettelijke rente verschuldigd.

 

 

Contact

Marcel van Bakel
Marcel van Bakel
Coördinator HR services

Relevante diensten

+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl