Nieuws

Verplichting beëindiging slapende dienstverbanden

10 maart 2020

De Hoge Raad heeft op 8 november 2019 bepaald (ECLI:HR:2019:1734) dat je als werkgever bij slapende dienstverbanden gehouden bent om in te stemmen met een voorstel van de werknemer tot beëindiging van de dienstverbanden met wederzijds goedvinden. De werknemer moet hierbij een vergoeding aangeboden krijgen die tenminste gelijk is aan de transitievergoeding die verschuldigd zou zijn bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst na 104 weken ziekte (of na de periode van een eventuele loonsanctie). Er wordt geen vergoeding betaald over de periode van slapend dienstverband.

Compensatieregeling

Vanaf 1 april 2020 kun je als werkgever een compensatie aanvragen bij het UWV als je het dienstverband met een langdurig zieke werknemer beëindigt. Je kunt dit met terugwerkende kracht aanvragen. Dit geldt voor dienstverbanden die zijn beëindigd na 1 juli 2015 en voor 1 april 2020. De minister SZW gaf recent aan dat de betreffende compensatieregeling ook geldt voor vergoedingen die worden betaald bij arbeidsovereenkomsten en  die met wederzijds goedvinden worden beëindigd wegens en na twee jaar ziekte. Vraag voor deze situaties de compensatie voor eind september 2020 aan.

Beëindigen slapende dienstverbanden

Heb je nog slapende dienstverbanden met werknemers? Wacht dan niet te lang met het beëindigen hiervan! Tot eind september 2020 kun je een beroep doen op de compensatieregeling. Dit betreft de compensatieregeling voor oude gevallen met  beëindigingsdatum na 1 juli 2015 en voor 1 april 2020. Je maakt geen aanspraak op compensatie wanneer je een dergelijk dienstverband beëindigt na 1 oktober 2020.

LET OP!

Als de beëindigingsovereenkomst wordt aangegaan na 1 januari 2020, wordt compensatie van het UWV  berekend op basis van de nieuwe transitievergoeding (1/3 per gewerkt jaar).

Of je in aanmerking komt voor de compensatieregeling en voor welk bedrag is afhankelijk van het geval.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren je graag over de mogelijkheden.

Contact

Marcel van Bakel
Marcel van Bakel
Coördinator HR services
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl