Nieuws

Schulden saneren met de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

19 maart 2021

Per 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Daarmee is er een extra instrument om ondernemers in zwaar weer de helpende hand te bieden. De WHOA maakt het mogelijk om buiten faillissement schuldeisers een akkoord aan te bieden en zo problematische schulden te saneren. Ook kunnen overeenkomsten eenzijdig worden gewijzigd of beëindigd.

Daarmee is de WHOA bij uitstek een geschikt instrument voor ondernemingen die operationeel goede resultaten boeken en voldoende perspectief hebben, maar gebukt gaan onder te hoge schulden en financieringslasten. De WHOA geeft ook de mogelijkheid om zwaar drukkende huurovereenkomsten te wijzigen of te beëindigen. Dat geldt ook voor andere duurovereenkomsten, zoals bijvoorbeeld distributieovereenkomsten. De WHOA biedt echter niet de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen in arbeidsovereenkomsten, laat staan deze te beëindigen.

Voor de rechtbanken is een belangrijke rol weggelegd als het gaat om de WHOA. Onder meer het algemeen verbindend verklaren van het akkoord geschiedt door de rechtbank. Eén van de aspecten waarnaar de rechtbank kijkt bij haar afweging is de betaling die schuldeisers kunnen verwachten als geen akkoord, maar liquidatie van de onderneming zou volgen.

Tot begin dit jaar kon een schuldeisersakkoord alleen gesloten worden als alle schuldeisers instemden. Onder de WHOA is dat niet meer vereist, een akkoord kan door algemeen verbindend verklaren door de rechtbank ook aan een tegenstemmende minderheid van de schuldeisers opgelegd worden.

Uit de eerste uitspraken ontstaat de indruk dat rechtbanken vrij positief staat tegenover toepassing van de WHOA. Voorwaarde is wel dat het akkoord goed voorbereid is en voorzien is van een goede onderbouwing. Uiteraard zullen er financiële middelen moeten zijn om het akkoord te kunnen financieren. Als de aandeelhouder niet over deze middelen beschikt, vraagt dit de nodige voorbereiding voor het aantrekken van vreemd vermogen of risicodragend vermogen bij een derde.

CROP Legal begeleidt ondernemers in zwaar weer, of het nou gaat om een kort advies of een volledige herstructurering. Vaak is er nauwe samenwerking met CROP Corporate Finance, waarmee alle kennis in huis is om op alle vlakken de beste oplossing te vinden.

Meer informatie over de WHOA vindt je hier. Omdat elke situatie uniek is, maken we graag persoonlijk kennis om jouw situatie te bespreken. Op korte termijn en kosteloos, dat spreekt voor zich.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met Michiel Appelhof of met Kees van Rossum.

Contact

Medewerker-Michiel-Appelhof
Michiel Appelhof
Manager Legal

Relevante diensten

+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl