Nieuws

Rechter vermindert huur vanwege coronacrisis

4 februari 2021
Onlangs heeft de Rechtbank Den Haag een uitspraak gedaan over een huurovereenkomst. De rechter oordeelde dat het onredelijk en onbillijk was om een huurovereenkomst ongewijzigd in stand te laten, omdat de huurder (een horecaonderneming) getroffen was door de gevolgen van de coronacrisis. De rechter heeft de huurprijs voor de horecaonderneming met 50% verminderd voor de periode waarin de onderneming geheel gesloten moest blijven. Voor de periode dat de horecaonderneming wel open mocht, maar met beperkingen, werd de huurprijs met 25% verminderd. 
 
Er zijn de nodige kritische kanttekeningen te plaatsen bij deze uitspraak. Het is ook heel goed mogelijk dat in hoger beroep een rechter weer anders oordeelt, maar het is dus wel van belang om te beseffen dat er een huurprijsvermindering bij de rechter kan worden afgedwongen. Ook in die gevallen waarbij er een contractueel verbod geldt tot huurprijsvermindering.
 
Ben jij ondernemer en denk je dat dit voor jou interessant kan zijn? Neem dan contact op met je contactpersoon van CROP of de afdeling Legal.
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl