Nieuws

Publicatie jaarcijfers ANBI vóór 1 november 2020

22 oktober 2020

Op 16 juni 2020 heeft de Staatssecretaris van Financiën besloten ANBI’s meer tijd te geven voor de publicatie van hun financiële gegevens in verband met de Coronacrisis. De publicatietermijn kon onder voorwaarden verlengd worden met ten hoogste vier maanden.

De vier maanden termijn eindigt op 1 november 2020. De gegevens over het jaar 2019 moeten dus vóór 1 november 2020 gepubliceerd worden. Draag dus tijdig zorg voor het opstellen en publiceren van deze gegevens.

Voor de vraag welke gegevens gepubliceerd moeten worden, verwijzen we u naar onze eerdere publicatie ‘Publicatie jaarcijfers ANBI vóór 1 juli’.

Contact

Puck van de Vlasakker
Tax Consultant

Relevante diensten

+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl