Nieuws

Overzicht aanpassingen vennootschapsbelastingdoeleinden 2021

23 december 2020

Op 15 december 2020 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2021. Dit betekent dat de eerder aangekondigde wijzigingen per 1 januari 2021 haar doorgang zullen vinden. Denk hierbij aan de tariefsverlaging voor de vennootschapsbelasting en de aanpassing van de liquidatieverliesregeling. Heb je vragen over de aanpassingen per 2021, neem dan contact op met een van onze specialisten.

1. Vennootschapsbelasting – aanpassing tarieven

De eerste tariefschijf voor de vennootschapsbelasting wordt verlengd van € 200.000 naar € 245.000 in 2021. Zo vallen in 2021 meer bedrijven in de eerste tariefschijf, die anders in de tweede tariefschijf zouden vallen. Daarnaast wordt het tarief voor de vennootschapsbelasting voor winsten in de eerste tariefschijf in 2021 verlaagd van 16,5% naar 15%. Het tarief voor winsten die vallen in de tweede tariefschijf blijft 25% in 2021.

2. Liquidatieverliesregeling

Bedrijven kunnen verliezen lijden als een dochteronderneming stopt (liquidatieverlies) of een bedrijfsactiviteit in het buitenland stopt (stakingsverlies). Bedrijven mogen deze verliezen nu in veel gevallen aftrekken van de winst die zij in Nederland maken. Het kabinet vindt deze mogelijkheid op sommige punten te ruim. Daarom worden de voorwaarden aangescherpt per 2021. Vanaf 1 januari 2021 gelden de volgende nieuwe voorwaarden:

  • Beperking in de tijd: Een liquidatie- of stakingsverlies moet binnen een termijn van 3 jaar na het moment van staken zijn genomen (nu: geen termijn)
  • Beperking in herkomst: Alleen liquidatie- of stakingsverliezen uit de EU of de EER zijn aftrekbaar (nu: wereldwijd)
  • Beperking in verbondenheid (alleen van toepassing bij liquidatieverliezen): liquidatieverliezen zijn alleen aftrekbaar bij voldoende zeggenschap in de dochteronderneming, doorgaans is dit een belang van >50% (nu: minimaal 5% belang)

De beperking in herkomst en de beperking in verbondenheid zijn alleen van toepassing voor zover het liquidatie- of stakingsverlies groter is dan € 5 miljoen. Hierdoor worden slechts grote liquidatie- en stakingsverliezen door deze nieuwe beperkingen geraakt.

3. Innovatiebox

Als bedrijven winst maken met vernieuwende activiteiten, betalen zij over deze winst minder vennootschapsbelasting door toepassing van de innovatiebox. Het effectieve tarief van de innovatiebox wordt per 1 januari 2021 verhoogd van 7% naar 9%. Dit betekent dat voor winsten die kwalificeren voor de innovatiebox vanaf genoemde datum een effectief tarief geldt van 9%.

+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl