Nieuws

Nieuw pakket steunmaatregelen voor bedrijven vanuit de overheid

20 mei 2020

Op woensdag 20 mei 2020 heeft de overheid een tweede pakket noodmaatregelen aangekondigd om bedrijven te helpen de coronacrisis het hoofd te bieden. Hieronder vind je in het kort de maatregelen uit het Noodpakket 2.0. Zodra meer details bekend zijn, plaatsen we deze in onze coronadesk.

Heb je vragen over het nieuwe pakket noodmaatregelen, of kunnen we je ergens mee helpen?

Neem contact op

TOGS 2.0: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) tot € 20.000

De huidige TOGS regeling, waarbij je als ondernemer aanspraak kunt maken op een tegemoetkoming in de vaste lasten van € 4.000 wordt vervangen door een nieuwe regeling: de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL). De TVL blijft een tegemoetkoming in de vaste lasten, maar is veel meer dan de TOGS toegespitst op het individuele niveau van de ondernemer.

De tegemoetkoming wordt afhankelijk van de omvang van je onderneming, de hoogte van de vaste lasten en de mate van omzetderving (minimaal 30%). De maximale tegemoetkoming bedraagt € 20.000 voor drie maanden. De ondernemers die bij de TOGS kwalificeerden als een getroffen onderneming op basis van de SBI-codes, komen ook in aanmerking voor de TVL.

Meer over de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB.

 

Uitstel van betaling van belastingen verlengd tot 1 september 2020

De regeling voor uitstel van betaling is verlengd tot 1 september 2020. Dat betekent dat je tot die tijd een eerste aanvraag kunt doen. Als er al uitstel is verleend voor drie maanden dan wordt dat niet automatisch verlengd. Als uitstel voor een langere periode nodig is, moet je een nieuwe aanvraag voor uitstel van betaling indienen. De voorwaarden hiervoor zijn uitgebreid met de verplichting dat verklaard moet worden dat er geen bonussen of dividend wordt uitgekeerd en ook geen aandelen worden ingekocht. De details van deze verklaring worden later bekend gemaakt.

Voor de meeste ondernemers betekent dit, dat de aangekondigde uitbreiding slechts een uitbreiding van de voorwaarden is om langer dan drie maanden uitstel van betaling te krijgen.

Het goede nieuws is, dat voor de invorderingsrente is aangekondigd dat de toepassing van het tarief van 0,01% is verlengd tot tenminste 1 oktober 2020.

Meer over de aangekondigde uitbreiding van de regeling.

 

Verlenging NOW-regeling met 3 maanden

De NOW is met drie maanden verlengd. De regering voorziet nu ook in een tegemoetkoming in de loonkosten voor de periode juni, juli en augustus 2020. De aanvraag kan vanaf 6 juli tot en met 31 augustus worden gedaan bij het UWV waarbij als driemaandsperiode voor omzetdaling kan worden gekozen voor kalendermaanden startend vanaf 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Heb je eerder NOW 1.0 aangevraagd, dan mag je niet kiezen en moet je de periode van drie kalendermaanden kiezen die direct aansluit op de maanden van je eerdere aanvraag. Deze omzetdaling kan dus niet overlappen met de gekozen kalendermaanden omzetdaling van NOW 1.0. Om het 80% voorschot te kunnen bepalen en uitkeren, wordt gekeken naar de SV-loonsom van de maand maart.

Meer over de aangepaste NOW-regeling

 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) met drie maanden verlengd

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) wordt eenmalig verlengd met drie maanden. Deze regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie zzp’ers, met inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en geldt door de verlenging tot en met 31 augustus 2020.

Meer over de verlenging van de TOZO

 

Contact

Guido van Aarle
Guido van Aarle
Partner tax

Relevante diensten

+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl