Kabinet verlengt corona steun

31 augustus 2020
Nieuws

De impact van het coronavirus op de economie en op werkgevers en werknemers is nog steeds groot en de economische recessie is voorlopig helaas nog niet voorbij. Daarom heeft het kabinet op 28 augustus jl. een derde corona steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden aangekondigd. Dit pakket volgt de twee eerdere noodpakketten op. Het nieuwe pakket loopt tot 1 juli 2021 en is gestoeld op 3 pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren.

In dit derde steun- en herstelpakket zijn voor ondernemers en werknemers vanaf 1 oktober 2020 de volgende coronaregelingen opgenomen:

NOW 3 (tegemoetkoming loonkosten)

De NOW 1 en 2 worden per 1 oktober opgevolgd door NOW 3. De regeling wordt met drie keer drie maanden verlengd tot 1ot 1 juli 2021. In die periode wordt de NOW geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers en werkenden tijd en ruimte hebben om zich aan de nieuwe economische situatie aan te passen. Lees in ons whitepaper over de NOW 3 over de aangekondigde wijzigingen in de NOW per 1 oktober.

TVL (tegemoetkoming vaste lasten MKB)

Ook deze subsidieregeling wordt opnieuw ingezet. De TVL wordt net als de NOW met 3 keer 3 maanden verlengd tot 1 juli 2021, waarbij het maximale subsidiebedrag per subsidieperiode van 3 maanden wordt verhoogd van € 50.000 naar € 90.000. Wil je meer weten over de aangekondigde verlenging van de TVL en de wijzigingen die worden doorgevoerd? Lees dan ons whitepaper over de TVL-verlenging.

Tozo (inkomensondersteuning zelfstandigen)

Deze regeling wordt eveneens negen maanden verlengd, tot en met 30 juni 2021 en kent vanaf 1 oktober een extra toets op beschikbare geldmiddelen. Zelfstandige ondernemers kunnen de Tozo aanvragen bij de eigen gemeente. Daarnaast bieden gemeenten vanaf 1 januari 2021 extra dienstverlening aan zelfstandig ondernemers, zoals bij- of omscholing en heroriëntatie. Meer over de wijzigingen in de Tozo vind je hier.

Uitstel van betaling van belastingen

Ondernemers kunnen nog tot 1 oktober 2020 belastinguitstel aanvragen. Daarmee loopt het bijzonder uitstel voor drie maanden uiterlijk op 1 januari 2021 af. Ondernemers moeten uiteraard op dat moment niet alsnog in de knel komen bij het terugbetalen en krijgen volgens het kabinet twee jaar de tijd om de opgebouwde belastingschuld weer af te lossen. De tijdelijke verlaging van de invorderingsrente naar bijna nul wordt verlengd tot en met 31 december 2021, zodat ondernemers met zo min mogelijk extra kosten te maken krijgen. Wil je meer weten over belastinguitstel voor ondernemers en de betalingsregeling voor het aflossen van de belastingschuld? Download onze whitepaper ‘Einde uitstel van betaling van belastingen’.

Meer informatie?

Meer informatie over de huidige en nieuwe coronaregelingen voor ondernemers en werknemers vind je in de Corona desk. Heb je vragen, of kunnen wij je ergens mee helpen? Neem dan contact op met onze coronadesk of met je eigen contactpersoon bij CROP.