Nieuws

kabinet maakt aanpassingen in economisch steun- en herstelpakket bekend

9 december 2020

Het kabinet wil in deze huidige moeilijke fase de werkgelegenheid en bedrijvigheid blijven ondersteunen en werkenden en ondernemers helpen. Het gebruik van het steunpakket moet zoveel als mogelijk blijven meelopen met de economie en op die manier zijn goede werk blijven doen voor de werkenden en bedrijven die dat nodig hebben. Daarom kiest het kabinet er nu voor de steun- en herstelpakketten in het eerste kwartaal van 2021 niet af te bouwen zoals eerder beoogd. Wij bespreken hieronder de vandaag aangekondigde wijzigen.

NOW

Het kabinet besluit de afbouw die vastlag in de NOW 3.2 niet door te voeren. Dit betekent voor de NOW 3.2 het volgende:

  • Het maximale vergoedingspercentage van de loonsom blijft 80% (in plaats van 70%);
  • De maximale daling van de loonsom waarover geen sanctie wordt toegekend blijft 10% (in plaats van 15%);
  • Het minimale omzetverlies bedraagt 20% (in plaats van 30%).

Andere bepalingen blijven gelijk aan NOW 3.1. Het is op dit moment niet bekend of de NOW 3.3 wordt aangepast.

TVL

De besluit van het kabinet betreft de volgende wijzigingen voor de TVL:

  • Het minimale omzetverlies blijft 30% (zou stijgen naar 40%) om in aanmerking te komen voor TVL;
  • TVL blijft open staan voor alle sectoren (enkele specifieke SBI-codes uitgezonderd);
  • De subsidiepercentages voor zowel de TVL Q4 2020 als TVL Q1 2021 worden verruimd. De maximale vergoeding bedraagt nu 70% van de vaste lasten. Het maximum van € 90.000 wijzigt niet.

Andere bepalingen blijven gelijk. Het is op dit moment niet bekend of de TVL Q2 2021 wordt aangepast.

Uitstel van betaling

Het kabinet verlengt het uitstel van betaling tot 1 april 2021. Dit betekent dat ondernemers tot uiterlijk 1 april 2021 uitstel van betaling, of een verlenging van een reeds verleend uitstel kunnen aanvragen.

  • Voor ondernemers die na 1 januari 2021 voor de eerste keer een aanvraag doen betekent dit dat zij tot 1 april 2021 hun nieuw opkomende betalingsverplichtingen, zoals de periodieke afdracht van omzetbelasting en loonheffingen, niet hoeven te voldoen.
  • Voor ondernemers die al eerder een aanvraag voor drie maanden hadden ingediend betekent dit dat zij alsnog om verlenging van het uitstel tot 1 april 2021 kunnen vragen.
  • Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 april 2021. Voor al deze ondernemers geldt dus dat nieuw opkomende verplichtingen pas vanaf 1 april 2021 hoeven te worden hervat.

De start van de betalingsregeling van 36 maanden vanaf 1 juli 2021 wordt niet opgeschoven.

Invoering Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Door verschillende omstandigheden kunnen huishoudens een achteruitgang in inkomen hebben. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het verliezen van een baan of het verplicht in quarantaine moeten waarbij de werkgever het salaris niet doorbetaald. Het bestaande stelsel van sociale zekerheid en de maatregelen uit de steunpakketten bieden voor deze problemen niet altijd een oplossing. Het kabinet creëert daarom de TONK voor huishoudens die door omstandigheden in ernstige financiële problemen dreigen te komen. Voor deze tijdelijke ondersteuning wordt het bestaande instrument van de bijzondere bijstand gebruikt. De regeling wordt op dit moment nader uitgewerkt. De verwachting is dat deze op 1 februari 2021 gereed is.

+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl