Nieuws

Herziening hoofdactiviteit TVL Q4 2020 mogelijk

5 juli 2021

Ondernemers met omzetverlies vanwege corona of door een andere oorzaak, kunnen een tegemoetkoming krijgen in de vaste lasten (TVL). De omvang van de tegemoetkoming is mede afhankelijk van jouw activiteiten volgens jouw SBI-code. Voor de TVL voor het vierde kwartaal van 2020 kun je een verzoek indienen tot afwijking van jouw SBI-code als deze afwijken van jouw hoofdactiviteiten.

Tegemoetkoming Vaste Lasten

De TVL vergoedt de kosten van vaste lasten afhankelijk van jouw omzetverlies. De vaste lasten worden berekend op basis van branchecijfers, en dus niet op basis van jouw werkelijke vaste lasten. De branchecijfers worden gebaseerd op jouw SBI-code.

Herzieningsverzoek

Voor het vierde kwartaal van 2020, dit is de periode oktober tot en met december 2020, kun je een verzoek indienen om af te wijken van de SBI-code waaronder jouw bedrijf staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Jouw te laten toetsen hoofdactiviteit of gewenste SBI-code moet wel passen bij de bedrijfsactiviteitenomschrijving in het Handelsregister op 15 maart 2020. Dit kan jouw nevenactiviteit zijn, of een activiteit beschreven in de bedrijfsactiviteitenomschrijving.

Indienen verzoek

Het verzoek moet je digitaal indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl). Hiervoor heb je eHerkenning niveau 3 of DigiD nodig. DigiD kun je gebruiken indien jij degene bent die bij Kamer van Koophandel geregistreerd staat als eigenaar of bestuurder van het bedrijf.

LET OP!
Het verzoek moet uiterlijk 5 augustus 2021 binnen zijn bij de RVO.

Toelichting vereist

In jouw verzoek geef je een toelichting waarin je uitlegt waarom een andere SBI-code beter past bij jouw bedrijfsactiviteiten. Ook moet je informatie verstrekken over jouw omzet in 2019, waaruit blijkt dat het grootste deel van jouw omzet wordt behaald met een activiteit die past bij de door jou gewenste SBI-code. Dit kan de aangifte omzetbelasting, de jaarrekening of je grootboek zijn.

Bezwaarprocedure

Je kunt geen herzieningsverzoek doen als er een bezwaarprocedure tegen het besluit van de TVL in het vierde kwartaal 2020 loopt of eerder liep. Loopt of liep er een bezwaar dan wordt gekeken of volgens de nieuwe normen je wellicht toch recht hebt op TVL.

LET OP!
Het herzieningsverzoek is alleen mogelijk voor TVL Q4 2020. Voor TVL Q1 2021 kan bezwaar worden aangetekend tegen het besluit indien een andere hoofdactiviteit van toepassing is.

+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl