Nieuws

Geld geleend van de eigen BV? DGA-taks gaat er komen

22 mei 2019

Bij het belastingplan 2019 is aangekondigd dat het Ministerie van Financiën wilde komen met wetgeving die ‘bovenmatig’ lenen door de aandeelhouder zou beperken. Begin maart 2019 is hiertoe het conceptwetsvoorstel ‘excessief lenen bij de eigen vennootschap’ gepubliceerd. Het definitieve wetsvoorstel wordt in juni verwacht.

Duidelijk is wel dat het Ministerie schulden van de aandeelhouder, de partner en bloed- en aanverwanten boven in totaal €500.000 wil gaan belasten. Uitgezonderd hiervan zijn schulden voor de eigen woning. Het bovenmatige gedeelte zou dan in 2022 belast zijn tegen het box 2 tarief van 26,9%.

LET OP!
Er is veel kritiek op het concept wetsvoorstel, omdat het zelfs vanaf 2022 zou kunnen leiden tot dubbele heffing!

Binnenkort gaan wij nader in op de belangrijkste punten uit dit concept wetsvoorstel en de mogelijkheden die er nu en in de komende jaren zijn om eventuele belastingheffing te voorkomen/ te beperken. Omdat het box 2 tarief de komende jaren gaat stijgen (in 2019 is dit nog 25%, in 2020 wordt dit 26,25% en vanaf 2021 26,9%) kan dit jaar bij een dividenduitkering nog een aanzienlijk tariefsvoordeel gerealiseerd worden!

Als u vragen heeft over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met onze fiscale specialist op dit gebied, Ernst Meijer.

Meer over de dga-taks

+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl