Nieuws

Aftrekposten flink beknot in 2020

26 september 2019

Aftrekposten 2020, Miljoenennota 2020, prinsjesdag 2019Voor volgend jaar bevat de Miljoenennota voor de meeste burgers een flinke lastenverlichting. De meeste aftrekposten leveren aan de andere kant in 2020 nog maar een fiscaal voordeel op van maximaal 46%. Dit kan het koopkrachtplaatje flink verstoren.

Lastenverlichting

Het gaat goed met de economie en dat zien burgers terug in hun portemonnee. Met name door hogere heffingskortingen en lagere tarieven in box 1 gaat de gemiddelde Nederlander er flink op vooruit.

Aftrekposten beperkt aftrekbaar

Aan de andere kant zijn vanaf volgend jaar de meeste posten nog maar aftrekbaar tegen maximaal 46% in plaats van tegen 51,75% nu, met uitzondering van de hypotheekrente die op dit moment al beperkt aftrekbaar is tegen maximaal 49%.

Welke aftrekposten betreft het?

Naast de hypotheekrente betreft het voor de gewone burger met name de aftrek van alimentatie, zorgkosten, giften, weekenduitgaven voor gehandicapten en scholingskosten.

Ook voor ondernemers

Naast de beperking in voornoemde aftrekposten, wordt ook een aantal posten voor ondernemers in aftrek beperkt. Het betreft de zelfstandigenaftrek, de mkb-winstvrijstelling, de meewerkaftrek, de stakingsaftrek, de aftrek speur- en ontwikkelingswerk en de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid.

Wie worden erdoor getroffen?

Alleen belastingplichtigen die nu hun aftrekposten tegen het toptarief (belastbaar inkomen van meer dan € 68.507) kunnen verrekenen, krijgen met de beperking te maken.

Aftrek verder beperkt

De beperking in aftrek is pas het begin. De komende jaren wordt de aftrek van genoemde posten verder beperkt met 3%-punt per jaar. Dit betekent dat deze posten vanaf 2023 nog maar aftrekbaar zullen zijn tegen een tarief van 37,05%.

Miljoenennota special

Meer informatie over de maatregelen uit het belastingplan 2020 vind je in onze special Miljoenennota 2020

+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl