Nieuws

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) ingetrokken

31 mei 2021

Het kabinet heeft besloten de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) in te trekken en heeft een alternatief voorgesteld: Een verlaging van de premie voor het algemeen werkloosheidsfonds (Awf-premie). Uit besprekingen met de Europese Commissie blijkt dat de BIK, in haar huidige vorm, mogelijk kwalificeert als ongeoorloofde staatssteun.

Met terugwerkende kracht

Het kabinet stelt voor de BIK met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021 in te trekken en het voor 2021 gereserveerde budget in te zetten voor een verlaging van de Awf-premie in 2021. Alle werkgevers die werknemers in dienst hebben betalen deze premie, als onderdeel van de premie werknemersverzekeringen, waardoor de verlaging automatisch bij alle werkgevers terecht komt.

De Awf kent twee soorten, namelijk een lage en een hoge premie. De Awf-premie bedraagt bij vaste contracten 2,7% en in alle andere gevallen 7,7% (tot maximaal € 58.311 in 2021). Over de hoogte van de verlaging van de Awf-premie is op dit moment nog niets bekend gemaakt.

Voor het intrekken van de BIK is een wetswijziging nodig. Het kabinet heeft een voorstel toegezonden aan de Raad van State en zal het daarna zo spoedig mogelijk aan het parlement voorleggen. Indien mogelijk vindt de eerste verlaging van de Awf-premie plaats per 1 augustus 2021.

Andere fiscale ondersteuning

Andere fiscale ondersteuning voor investeringen in bedrijfsmiddelen, zoals bijvoorbeeld de Energie-investeringsaftrek (EIA), de Milieu-investeringsaftrek (MIA), de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) en de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) blijven, onder de reguliere voorwaarden, uiteraard wel van toepassing op investeringen in 2021 en 2022.

Voor meer informatie over het intrekken van de BIK, het verlagen van de werkgeverspremie of één van de reguliere investeringsmaatregelen, kun je contact met ons opnemen.

Contact

Medewerker-Sven-Lippinkhof
Sven Lippinkhof
Junior Tax Consultant
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl