Nieuws

Actualisering besluit Aftrek van omzetbelasting

20 december 2020

Als gevolg van de jurisprudentie en beleidsmatige wijzigingen is het besluit Aftrek van omzetbelasting van 25 november 2011 geactualiseerd. Dit gewijzigde besluit is per 15 december in werking getreden. De wijzigingen zijn als volgt:

  • De herzieningsregels met betrekking tot niet-economische activiteiten zijn gewijzigd. De herziening van voorbelasting geldt nu ook bij een wijziging in de verhouding tussen het gebruik voor economische en niet-economische handelingen. Dit geldt alleen voor zover het goederen en diensten betreft die in de hoedanigheid van ondernemer zijn aangeschaft en onderdeel zijn van het bedrijfsvermogen.
  • Bij het recht op aftrek van voorbelasting en leegstand van onroerend goed worden de uitgangspunten van de Hoge Raad gevolgd. Daarbij hangt de aftrek van voorbelasting bij leegstand na de eerste ingebruikneming af van het voornemen dat je als ondernemer hebt met het leegstaande (deel van het) vastgoed.
  • De tekst over de toepassing van de integratielevering bij privaatrechtelijke onderwijsinstellingen is vervallen, omdat de integratielevering per 1 januari 2014 is afgeschaft. Verder kan het onderdeel over aftrek van btw bij schadeherstel vervallen als gevolg van de jurisprudentie, waarbij de aftrek kan worden genoten door de ondernemer die de opdracht heeft gegeven voor de prestatie én aan wie de factuur is uitgereikt.
  • Er is een uitbreiding van de goedkeuring opgenomen voor btw-aftrek door een samenwerkingsverband voor de verwerving van diensten door de maten in een maatschap.
  • De goedkeuring voor btw-aftrek voor bedrijfs- en productschappen is vervallen, omdat de bedrijfs- en productschappen zijn opgeheven. De voorwaarden voor de toepassing van de goedkeuring voor ondernemersverenigingen zijn aangepast.
  • Er is een goedkeuring opgenomen om de werkgever aan te merken als afnemer van de vervoersprestatie bij gebruik van OV-kaarten voor zakelijke doeleinden door werknemers.

 

Heb je hierover vragen? Neem dan contact op met één van onze btw-adviseurs of stuur een e-mail naar btw@crop.nl.

 

Contact

Resi Verstegen
Tax Consultant
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl