Nieuws

Aanvullende maatregelen coronavirus

15 maart 2020

Het kabinet heeft besloten om alle scholen, horeca en sportclubs te sluiten en op gepaste afstand bij elkaar te blijven in het gehele maatschappelijk verkeer in elk geval tot 6 april a.s.

Ook bij CROP willen we hier op gepaste wijze mee omgaan:

  • Iedereen die thuis kan werken, doet dat ook echt;
  • Alleen degenen die niet thuis kunnen werken, komen naar kantoor (of gaan naar de klant);
  • Waar we ook werken, op kantoor of bij de klant, we blijven op gepaste afstand van elkaar. In de praktijk betekent dit minimaal 1,5 meter;
  • Wij gaan ervan uit, dat ook bij de klant de juiste werkomstandigheden geboden kunnen worden en op gepaste afstand van elkaar gewerkt kan worden;
  • Van de opdrachtverantwoordelijken binnen CROP verwachten wij, dat zij – indien nodig – met hun team en/of de klant afstemmen of er aanpassingen nodig zijn in de werksituatie.

Dit alles naast de maatregelen, die we al eerder aangekondigd hebben. Het zal in de praktijk wel even onwennig zijn en om aanpassing van werkplekken vragen. Maar in overleg moet dit goed mogelijk zijn.

Heb je hier vragen over, neem dan contact op met je contactpersoon binnen CROP.

+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl