Inkomensondersteuning ZZP’ers

18 maart 2020
Artikel

Zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze zal het inkomen aanvullen tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Er zal geen sprake zijn van een vermogens- of partnertoets in deze tijdelijke bijstandsregeling voor ZZP’ers. Wel blijft het urencriterium van kracht. Dat betekent, dat alleen ZZP’ers die minimaal 1.225 uren aan hun bedrijf besteden een aanvraag kunnen indienen.

Aanvraag indienen via gemeente

De aanvraag voor deze zogenaamde noodvoorziening Bbz (of: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)  moet bij de gemeente worden ingediend.

De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020. Het gaat om een aanvulling op het persoonlijk inkomen van max. € 1.500 netto per maand. Er moet wel inkomensschade zijn als gevolg van het Coronavirus.

Lening tegen verlaagd rentepercentage

Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal tegen een verlaagd rentepercentage. De lening bedraagt maximaal € 10.157 met uitgestelde aflossing en zal ook met terugwerkende kracht van toepassing zijn vanaf 1 maart 2020.

Noodloket

Het Noodloket voor direct getroffen sectoren is nog niet open. Hier kunnen zelfstandigen een eenmalige gift krijgen van € 4.000 om lopende bedrijfskosten te compenseren. Deze hoeft niet terug betaald te worden.

Zodra hier meer over bekend is, vullen we deze pagina weer aan.

De tijdelijke regeling is aanvullend op de overige maatregelen die worden getroffen in de fiscaliteit en toegankelijk voor ZZP’ers.

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen, of kunnen we je ergens mee helpen?

Neem contact op

Contactpersonen

Robert Honing
Tax Manager