Zorgbonus: fiscale aandachtspunten

14 oktober 2020
Whitepaper

De uitbraak van het COVID-19 virus heeft ingrijpende gevolgen gehad. Personen werkzaam in de sector zorg en welzijn, zorgprofessionals, hebben een uitzonderlijke prestatie moeten leveren. Het kabinet wil nogmaals haar waardering uitspreken voor deze mensen in de zorg. Zorgprofessionals die zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19 hebben daarom recht op een bonus van netto € 1.000.

Subsidieregeling zorgbonus

Door middel van de subsidieregeling zorgbonus kunnen zorgaanbieders subsidie aanvragen voor het uitkeren van een bonus van € 1.000 aan een werknemer of derde waarvan de zorgaanbieder van oordeel is dat deze als gevolg van de uitbraak van COVID-19 een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd. Per uitgekeerde bonus wordt subsidie verstrekt aan de zorgaanbieder om de over de bonus verschuldigde belasting te voldoen.

Voorwaarden

In deze whitepaper beschrijven wij hoe deze subsidieregeling werkt, aan welke voorwaarden moet worden voldaan en behandelen wij enkele specifieke fiscale aandachtspunten in het kader van de werkkostenregeling, ook bekend als de WKR, van de subsidieregeling zorgbonus.

Download

Contactpersonen

Heleen Goeting
Tax Manager