Zes belangrijke HR-trends voor 2023

18 november 2022
Artikel

Wat staat werkgevers in 2023 te wachten op het gebied van personeelszaken? Hoe kan je als organisatie verschil maken op de arbeidsmarkt? Onze collega’s van HR services lichten de belangrijkste trends op het gebied van HR toe.

 

1. Stijging van personeelskosten

De lonen gaan flink omhoog. Door de inflatie zullen werknemers om tegemoetkoming in salaris vragen. Als werkgever is het van groot belang om met je personeel in gesprek te gaan over de impact van de inflatie en ook om mogelijke financiële problemen van je personeel bespreekbaar te maken.

 

Naast het salaris kan je als werkgever ook het verschil maken met aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Door extra voorwaarden te bieden, kun je een functie binnen jouw bedrijf aantrekkelijk maken. Je zult dan eerder goede werknemers aannemen en je huidige werknemers motiveren om bij je bedrijf te blijven.

 

  • Neem contact met ons op voor meer informatie of advies over marktconforme arbeidsvoorwaarden.

 

2. Arbeidsmarktkrapte: HR-support en recruitment proces

De verwachting is dat het voor het midden- en kleinbedrijf in 2023 niet eenvoudig zal zijn om voldoende personeel te vinden. De arbeidskrapte zal iets afnemen, maar blijft de aankomende jaren een grote rol spelen in de meeste beroepsgroepen. Zo ook binnen de HR beroepsgroep.

 

Bij het werven van nieuw personeel is het belangrijk om van tevoren vast te stellen welk profiel je zoekt, wat je budget is en van welke platforms je gebruik gaat maken om vacatures te promoten. Daarnaast is het van belang om onderscheid te maken door het schrijven van een pakkende en wervende tekst.

 

  • Wij kunnen je helpen met het schrijven van de ideale vacaturetekst en helpen je verder wanneer je (tijdelijk) HR-support nodig hebt, zowel op locatie als op afstand.

 

3. Ontwikkeling personeel en loopbaanmodel

Omdat het lastig is om nieuw personeel te werven, is het van belang om je huidige werknemers niet uit het oog te verliezen. Het opleiden en omscholen van werknemers is heel belangrijk. Met een juiste cursus, training of opleiding kunnen werknemers doorgroeien binnen je bedrijf. De overheid probeert die ontwikkeling te stimuleren met de uitbreiding van het STAP-budget.

 

Ook het ontwikkelen van een loopbaanmodel binnen je organisatie geeft houvast voor de werknemers en inzichten van mogelijke ontwikkelingen.

 

  • Benieuwd hoe een loopbaanmodel eruit ziet en hoe je deze kan vormgeven? Wij geven advies op maat.

 

4. Toenemend verzuim

Door de financiële druk en de toenemende werkdruk vallen steeds meer werknemers uit met psychische klachten, wat voor langdurig verzuim kan zorgen. De impact van langdurig verzuim is enorm voor je organisatie. Hoe ga je om met langdurig ziek personeel? En hoe bescherm je jouw bedrijf tegen de financiële gevolgen?

 

CROP HR Services biedt ondersteuning en advies rondom verzuim van zieke werknemers. In onze rol van casemanager verzuim helpen we je verder bij de re-integratie van zieke werknemers. Daarnaast kunnen we je ook helpen met het vergelijken van verschillende arbodiensten en ziekteverzuimverzekeringen en adviseren over het afsluiten van een arbodienstcontract of verzuimverzekering. Lees ook: Beoordeling WIA-aanvraag te laat – dienstverband arbeidsongeschikte werknemer

 

  • Heb je een verzuimdossier waarbij je ondersteuning kunt gebruiken, neem dan contact op.

 

5. Wetsvoorstel verplichting externe vertrouwenspersoon

Dit jaar is er een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend, voor de verplichtstelling van een externe vertrouwenspersoon. Veel werkgevers hebben geen vertrouwenspersoon of zijn onvoldoende op de hoogte van diens taken en bevoegdheden. Een vertrouwenspersoon wordt aangesteld om werknemers die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen of integriteitsschendingen op het werk te ondersteunen en begeleiden. Hij/zij signaleert problemen en informeert de directie of het management over bepaalde signalen die worden waargenomen op de werkvloer.

 

Het voordeel van een externe vertrouwenspersoon is de grotere afstand tot de onderneming, wat de onafhankelijkheid ten goede kan komen. Omdat de externe vertrouwenspersoon geen interne belangen heeft, kunnen werknemers eerder de ruimte voelen om naar de vertrouwenspersoon toe te stappen. Lees ook: Wat doet een (extern) vertrouwenspersoon bij ongewenste omgangsvormen?

 

  • CROP HR Services biedt deze dienstverlening aan in de vorm van een abonnement en geeft workshops over de rol van vertrouwenspersonen. Onze collega’s zijn LVV gecertificeerd om deze rol uit te oefenen.

 

6. Salariswijzigingen en eindejaarstips

We brengen je ook graag op de hoogte van de salariswijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor jou als werkgever en jouw werknemers.

Vaste reiskostenvergoeding

De maximale onbelaste vergoeding per kilometer stijgt in 2023 naar € 0,21. In sommige gevallen moeten de reiskostenvergoeding verhoogd te worden op basis van de afspraken in een CAO of arbeidsovereenkomst.

Thuiswerkvergoeding

De maximale (netto) thuiswerkvergoeding wordt per 2023 verhoogd naar € 2,15 per dag.

Werkkostenregeling 2023

Vanaf 2023  geldt weer een tijdelijke verruiming van de werkkostenregeling. Dit betekent dat de vrije ruimte van de werkkostenregeling in 2023 als volgt wordt berekend: 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom en 1,18% voor het bedrag boven € 400.000.

Aanpassing maximum premieloon 2023

Met ingang van 2023 stijgt het maximumpremieloon naar € 66.952,- per jaar. Het maximumpremieloon in 2022 bedroeg € 59.706,-.  Deze stijging is groter dan de voorgaande jaren wat kan betekenen dat de werkgeverslasten stijgen. Dit is echter alleen het geval bij werknemers die een salaris verdienen wat boven het huidige maximumpremieloon komt. Bij werknemers met een salaris vanaf ongeveer € 4.600,- bruto of meer kan dit van toepassing zijn.

Stijging wettelijk minimumloon

Per 1 januari 2023 stijgt ook het wettelijk minimumloon. Deze stijging is groter dan voorgaande jaren. Voor werknemers van 21 jaar of ouder bedraagt het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2023 € 1.934,40 (2022: € 1.756,20). Om dit gedeeltelijk te compenseren stijgen de bedragen van het lage inkomensvoordeel (LIV) ook naar maximaal € 1.520,- per jaar.

 

Vragen?

Heb je naar aanleiding van het lezen van deze informatie vragen? Neem dan contact op met één van onze HR / payroll consultants.

Contactpersonen

Marcel van Bakel
Coördinator HR services