Wet Homologatie Onderhands Akkoord

5 november 2020
Document

Recent heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) aangenomen. Deze treedt op 1 januari 2021 in werking.

De WHOA

De WHOA is een nieuwe kaderregeling, waarmee een schuldenaar die voorziet dat hij niet kan voortgaan met het betalen van zijn schulden, aan zijn schuldeisers en aandeelhouders  een onderhands akkoord buiten faillissement kan  aanbieden.Zodra een meerderheid van de schuldeisers met het akkoord instemt en er wordt voldaan aan alle procedurele voorschriften, kan het door de rechtbank worden goedgekeurd (homologatie) en wordt daarmee verbindend voor alle schuldeisers.

In dit document vind je een overzicht van wat deze nieuwe regeling in de Faillissementswet inhoudt.

Heb je vragen over deze Wet, of kunnen we je ergens mee helpen? Neem dan contact met ons op.

Download