Blog

Wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap

20 juni 2019

In maart 2019 is het conceptwetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap gepubliceerd. Dit wetsvoorstel vloeit voort uit de toenemende aandacht van de Belastingdienst voor de schulden die aandeelhouders hebben aan hun eigen vennootschap. Het is de algemene verwachting dat dit wetsvoorstel, misschien in enigszins gewijzigde vorm, per 1 januari 2022 van kracht wordt. Dat lijkt misschien nog heel ver weg, maar als je ermee te maken hebt, is het de hoogste tijd om actie te ondernemen.

Wat houdt de nieuwe wet in?

De voorgestelde wet heeft als doel het (excessief) lenen door aandeelhouders van de eigen vennootschap te beperken. Het belangrijkste instrument is het belasten van het “bovenmatige” deel als inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) tegen een tarief van 26,9%. Dit tarief bedraagt nu nog 25%. Een stijging van bijna 2% dus! Het bovenmatige deel is het totaal van  de geleende bedragen van de vennootschap boven €500.000, met uitzondering van kwalificerende schulden voor de eigen woning. En zo zijn er tal van regels, aanvullingen en uitzonderingen, die we in een whitepaper overzichtelijk op een rijtje hebben gezet. Ook hebben we een aantal concrete rekenvoorbeelden uitgewerkt, dat laat zien dat de consequenties enorm kunnen zijn en zelfs twee keer belasting wordt betaald over hetzelfde geleende bedrag!

Een praktijkvoorbeeld

Rob heeft samen met zijn partner per 31 december 2022 bij zijn vennootschappen in totaal een bedrag van € 1.200.000 geleend. De leningen zijn aangegaan voor de aankoop van een eigen woning
(€ 500.000), een vakantiewoning (€ 300.000), een beleggingspand (€ 200.000) en consumptieve doeleinden (€ 200.000). Na de ongewijzigde invoering van dit voorstel leidt dit in 2022 tot een heffing over € 200.000 (€ 1.200.000 -/- (€ 500.000 eigenwoningschuld + € 500.000 drempel)). Hierover is in 2022 tegen het nu bekende tarief van 26,9% € 53.800 box 2-heffing verschuldigd.

Begin vandaag nog

Om eventuele problemen in 2022 voor te zijn, is het belangrijk om de schulden van u, uw partner en bloed- en aanverwanten in de rechte lijn aan de eigen vennootschap zo snel mogelijk te laten inventariseren en daarna actie te ondernemen.

Hieronder 5 punten waaraan u dan kunt denken:

  • terugbetalen van aandelenkapitaal onder verrekening met de schulden
  • uitkeren van dividend onder verrekening met de schulden
  • aflossen van schulden vanuit privé met beschikbare middelen
  • de lening bij de vennootschap oversluiten naar een financiële instelling
  • overdracht van 5% van de aandelen in de vennootschap als bloed- en aanverwanten een schuld aan de vennootschap hebben (m.u.v. een eigen woning lening).

Meer informatie en praktijkvoorbeelden met betrekking tot deze nieuwe wetgeving en wat dat voor u kan betekenen, kunt u lezen in ons whitepaper dat u hier gratis kunt downloaden. Natuurlijk kunt u ook een afspraak maken met een fiscaal adviseur van CROP. Kijk op onze website voor de dichtstbijzijnde vestiging.

Contactpersoon

Ernst Meijer
Tax Manager
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl