Artikel

Wat kan CROP pensioenadvies voor jou betekenen?

Pensioen is een belangrijk, zo niet het belangrijkste (en kostbaarste) onderdeel van de secundaire arbeidsvoorwaarden binnen een bedrijf. Pensioen wordt echter door veel werkgevers en werknemers als complex en moeilijk ervaren. Goed advies over pensioen is daarom onmisbaar. CROP biedt dit. Hieronder staan de verschillende pensioengebieden benoemd waar CROP haar klanten over kan adviseren en in ontzorgen.

Advies werkgever / OR bij

 • Opzetten nieuwe pensioenregelingen
 • Wijzigingen bestaande pensioenregelingen
 • Verlengen pensioencontracten tussen werkgever en pensioenuitvoerder
 • Aanspreekpunt voor werkgever / werknemer / OR voor allen pensioenvragen

Pensioencommunicatie

 • Presentaties aan directies / werknemers / OR over o.a.
  • nieuwe pensioenregeling,
  • wijziging pensioenregeling,
  • gevolgen pensioenakkoord voor eigen pensioenregeling
 • Informatiegesprekken (nieuwe) werknemers waarin uitleg over inhoud en mogelijkheden pensioenregeling werkgever
 • Pensioen in Zicht bijeenkomsten voor werknemers die bijna met pensioen gaan
 • Webinars over inhoud en mogelijkheden pensioenregeling werkgever

BPF-check (en CAO-check)

 • Onderzoek of werkgever onder de verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds (Bpf) valt of CAO met pensioenverplichting (werkingssfeeronderzoek).
 • Wanneer Bpf-check?
  • Als onderdeel van een Due Diligence
  • Bij fusie- overnames
  • Bij nieuwe (salaris)klant
 • Bemiddelen tussen werkgever en Bpf wanneer geschil over wel/niet vallen onder de verplichtstelling van het Bpf.

Beheer pensioenregelingen

 • Ontzorgen van werkgever bij doorgeven van personeelsmutaties aan pensioenuitvoerder (indien klant bij salarisadministratie)
 • Informatiegesprekken (nieuwe) werknemers
 • Vraagbaak voor pensioengerelateerde vragen voor werkgever, werknemer en OR
 • Advies individuele waarde-overdracht werknemers
 • Ondersteuning werkgever bij zorgplicht

Advies Inkomensverzekeringen bij arbeidsongeschiktheid

 • Advies Collectieve inkomensverzekeringen (WIA-excedent, WGA-hiaat)
 • Advies Individuele inkomensverzekeringen tbv DGA en zelfst. ondernemer
 • Advies collectieve ongevallenverzekering

Actuele onderwerpen

 • Coronacrisis en pensioen
  Veel werkgevers zijn als gevolg van de coronacrisis op zoek naar mogelijkheden om de bedrijfslasten te verlagen. Als je een verzekerde pensioenregeling hebt is een van de mogelijkheden om de regeling te versoberen of de werkgeverbijdrage van de pensioenregeling aan te passen of zelfs stop te zetten. Dat kun je als de werkgever niet zomaar eenzijdig doorvoeren. CROP kan helpen bij het vinden van een passende oplossing.
 • Pensioenakkoord
  Er komt binnenkort een nieuw pensioenstelsel. De regering en de sociale partners zijn het hier met elkaar over eens. Dat betekent dat de huidige pensioenregelingen getoetst moeten worden op het nieuwe stelsel en waar nodig op termijn worden aangepast. Het pensioenakkoord biedt werkgevers en werknemers ook nieuwe mogelijkheden zoals een vervroegd pensioen en een pensioenuitkering ineens. CROP kan je adviseren over de gevolgen van het pensioenakkoord voor de pensioenregeling van je medewerkers.
 • Pensioencommunicatie
  Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Het is daarom van belang dat je medewerkers goed worden geïnformeerd over de inhoud en (on)mogelijkheden van hun pensioenregeling. Ze hebben vaak onvoldoende beeld bij wat er gebeurt bij zgn. ‘live events’ als pensionering, overlijden, arbeidsongeschiktheid, ontslag en echtscheiding. CROP kan je ondersteunen bij het informeren van je medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan het

  • geven van groepsgewijze pensioenpresentaties voor de medewerkers.
  • houden van pensioenspreekuren voor individuele werknemers.
  • informeren van nieuwe werknemers.
  • advies over individuele waardeoverdracht.

Meer weten? Bel of mail ons.

Download

Contactpersoon

Herman Smit
Senior Advisor Pensions and Income
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl