Wat kan CROP pensioenadvies voor jou betekenen?

13 april 2023
Artikel

Pensioen is een belangrijk, zo niet het belangrijkste (en kostbaarste) onderdeel van de secundaire arbeidsvoorwaarden binnen een bedrijf. Pensioen wordt echter door veel werkgevers en werknemers als complex en moeilijk ervaren. Goed advies over pensioen is daarom onmisbaar. CROP biedt dit. Hieronder staan de verschillende pensioengebieden benoemd waar CROP haar klanten over kan adviseren en in ontzorgen.

 Geüpdatet op 27 juli 2023

Advies werkgever / OR bij

 • Aanpassen huidige pensioenregeling aan nieuw pensioenstelsel
 • Opzetten nieuwe pensioenregelingen
 • Wijzigingen bestaande pensioenregelingen
 • Verlengen pensioencontracten tussen werkgever en pensioenuitvoerder
 • Aanspreekpunt voor werkgever / werknemer / OR voor allen pensioenvragen

Pensioencommunicatie

 • Presentaties aan directies / werknemers / OR over o.a.
  • nieuwe pensioenregeling,
  • wijziging pensioenregeling,
  • gevolgen pensioenakkoord voor eigen pensioenregeling
 • Informatiegesprekken (nieuwe) werknemers waarin uitleg over inhoud en mogelijkheden pensioenregeling werkgever
 • Pensioen in Zicht bijeenkomsten voor werknemers die bijna met pensioen gaan
 • Webinars over inhoud en mogelijkheden pensioenregeling werkgever

BPF-check (en CAO-check)

 • Onderzoek of werkgever onder de verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds (Bpf) valt of CAO met pensioenverplichting (werkingssfeeronderzoek).
 • Wanneer Bpf-check?
  • Als onderdeel van een Due Diligence
  • Bij fusie- overnames
  • Bij nieuwe (salaris)klant
 • Bemiddelen tussen werkgever en Bpf wanneer geschil over wel/niet vallen onder de verplichtstelling van het Bpf.

Beheer pensioenregelingen

 • Ontzorgen van werkgever bij doorgeven van personeelsmutaties aan pensioenuitvoerder (indien klant bij salarisadministratie)
 • Informatiegesprekken (nieuwe) werknemers
 • Vraagbaak voor pensioengerelateerde vragen voor werkgever, werknemer en OR
 • Advies individuele waarde-overdracht werknemers
 • Ondersteuning werkgever bij zorgplicht

Advies Inkomensverzekeringen bij arbeidsongeschiktheid

 • Advies Collectieve inkomensverzekeringen (WIA-excedent, WGA-hiaat)
 • Advies Individuele inkomensverzekeringen tbv DGA en zelfst. ondernemer
 • Advies collectieve ongevallenverzekering

Actuele onderwerpen

 • Nieuw pensioenstelsel
  Er is sinds 1 juli 2023 een nieuw pensioenstelsel van toepassing. Dat betekent dat alle bestaande pensioenregelingen getoetst moeten worden op het nieuwe stelsel en waar nodig op termijn worden aangepast. Het nieuwe pensioenstelsel biedt werkgevers en werknemers ook nieuwe mogelijkheden zoals een vervroegd pensioen en een pensioenuitkering ineens. CROP kan je adviseren over de gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel voor de pensioenregeling van je medewerkers.
 • Pensioencommunicatie
  Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Het is daarom van belang dat je medewerkers goed worden geïnformeerd over de inhoud en (on)mogelijkheden van hun pensioenregeling. Ze hebben vaak onvoldoende beeld bij wat er gebeurt bij zgn. ‘live events’ als pensionering, overlijden, arbeidsongeschiktheid, ontslag en echtscheiding. CROP kan je ondersteunen bij het informeren van je medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan het

  • geven van groepsgewijze pensioenpresentaties voor de medewerkers.
  • houden van pensioenspreekuren voor individuele werknemers.
  • informeren van nieuwe werknemers.
  • advies over individuele waardeoverdracht.

Meer weten?

Weten wat we voor je kunnen betekenen? Lees hier ons overzicht van producten, of neem contact op met pensioenadviseur Herman Smit.

Meer weten over het vernieuwde pensioenstelsel? Voer je naam en e-mailadres in en bekijk onze whitepaper.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden

Neem contact op

Herman Smit
Senior Advisor Pensions and Income

Relevante diensten