Blog

Waarom goede pensioencommunicatie voor werkgevers belangrijk is

22 januari 2019
Waarom is goede pensioencommunicatie belangrijk?

Pensioencommunicatie heeft als doel de deelnemer bewust te maken van zijn pensioensituatie. Denk hierbij niet alleen aan de hoogte van het pensioen, maar ook aan financiële risico’s, de kosten van het pensioen en de invloed van “life-events” zoals echtscheiding, arbeidsongeschiktheid en baanwissel. Je speelt als werkgever bij de informatievoorziening over het pensioen een belangrijke rol, sterker nog je bent hiertoe verplicht. Uit onderzoek is bovendien gebleken dat een prominente rol van de werkgever in de communicatie een positieve bijdrage kan hebben op het pensioenbewustzijn van de werknemer.

Positief onderscheiden?

Je kunt je in positieve zin onderscheiden in uw arbeidsvoorwaarden ten opzichte van andere werkgevers. Zeker in de huidige krappe arbeidsmarkt. De kosten voor de pensioenregeling maken vaak een aanzienlijk deel uit van het totale budget voor secundaire arbeidsvoorwaarden.

Onze ervaring is, dat goede pensioencommunicatie positief bijdraagt aan de waardering van de arbeidsvoorwaarden door werknemers. We zien een trend dat steeds meer werkgevers het belang van goede pensioencommunicatie onderkennen en daarmee al rekening houden bij de vaststelling van hun beschikbare pensioenbudget.

CROP ontzorgt!

CROP pensioenadviseurs kan de communicatie verzorgen bijvoorbeeld in de vorm van plenaire en/of individuele informatiesessies met jouw werknemers. Ook kunnen wij de medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de pensioenregeling ondersteunen en begeleiden.

Meer weten?

Wil je meer weten? Neem dan contact op met jouw contactpersoon of een pensioenadviseur van CROP.

Contactpersonen

Herman Smit
Senior Advisor Pensions and Income