Whitepaper

Voorwaarden NOW 3.0

22 oktober 2020

Update 22 oktober 2020

Op 30 september heeft Minister Koolmees vooruitlopend op de publicatie van de regeling NOW 3.0 per brief de precieze voorwaarden van de regeling gepubliceerd. Naast ondersteunen van werkgevers om de loonkosten te blijven betalen, wordt er in de NOW 3.0 ook ruimte geboden aan werkgevers om de onderneming te herstructureren waar dat nodig is. Dat wordt gedaan door werkgevers de mogelijkheid te bieden de loonsom enigszins te kunnen laten dalen zonder dat dit leidt tot verlaging van het subsidiebedrag. Het maakt daarbij niet uit hoe de loonsomdaling tot stand komt, bijvoorbeeld een verlaging van het salaris of door ontslag. Bekijk hieronder onze whitepaper voor meer informatie. Heb je vragen over de NOW 3.0? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

 

Download

Contactpersoon

Bram Reijnders, Tax manager bij CROP accountants & adviseurs in Arnhem, Amersfoort, Ede, Hoofddorp en Nieuwegein
Bram Reijnders
Tax Manager
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl