Artikel

Versoepeling uitstel van betaling voor belastingen en rente

18 maart 2020

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen gedurende 3 maanden. Hiervoor hoeft geen verklaring (meer) te worden toegevoegd. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, omzetbelastingen (btw) en loonheffingen. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Voor betalingsuitstel van meer dan 3 maanden dienen aanvullende gegevens te worden overlegd. Het is op dit moment nog niet duidelijk om welke gegevens het gaat. Het kabinet zal hier nog nadere informatie over verstrekken, maar wil daarbij de administratieve lasten zo beperkt mogelijk houden.

Download het artikel als pdf

Melding betalingsonmacht

Om de kans op bestuurdersaansprakelijkheid te verlagen, adviseren wij, gelijktijdig met het indienen van het verzoek tot uitstel van betaling, betalingsonmacht te melden. Zonder deze melding is de bestuurder aansprakelijk voor niet betaalde omzetbelasting en loonheffingen. Uit de tot nu toe gepubliceerde maatregelen volgt geen wijziging op dit punt.

Wij kunnen het verzoek tot uitstel en de melding van de betalingsonmacht verzorgen. Als u dit wilt, vragen wij u de volgende gegevens toe te sturen:

  • Naam van de vennootschap(pen) waarvoor uitstel verzocht moet worden;
  • Voor welke belastingen uitstel gevraagd moet worden; en
  • is er sprake van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting? Zo ja, welke vennootschappen zitten er allemaal in deze fiscale eenheid?

Invorderingsrente

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01% (het is uitvoeringstechnisch niet mogelijk om de rente te verlagen naar 0% vandaar dat het percentage van 0,01% wordt gehanteerd). Deze verlaging gaat in op 23 maart 2020.

Naast invorderingsrente kunnen ondernemers ook geconfronteerd worden met belastingrente. Deze rente wordt gerekend als een aanslag vanaf een bepaalde datum na afloop van het tijdvak wordt vastgesteld. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor de overige belastingen. De belastingrente zal naast de invorderingsrente ook worden verlaagd naar 0,01% (de verlaging van de belastingrente gaat in per 1 juni 2020 met uitzondering van de verlaging van de belastingrente voor de inkomstenbelasting, deze gaat in per 1 juli 2020).

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen, of kunnen we je ergens mee helpen?

Neem contact op

Contactpersoon

Robert Honing
Tax Manager
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl