Artikel

Verruiming Staatsgarantie-mogelijkheden bij financiering

30 april 2020

Update 13 mei

Klein Krediet Corona garantieregeling

Kleine bedrijven met een tekort aan financiële middelen worden te hulp geschoten door nieuwe aanvullende maatregelen vanuit het kabinet. Deze maatregelen zorgen ervoor dat kleine ondernemingen beter in staat zijn om leningen tussen de €10.000 en €50.000 af te sluiten, om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Bij deze leningen staat de overheid voor 95% garant, waardoor financiers sneller bereid zijn tot het verstrekken van krediet. Lees meer over de KKC

BMKB-regeling

Sinds 16 maart 2020 is de BMKB-regeling verruimd in verband met de coronacrisis. Hoe werkt de BMKB-regeling? Het ministerie van Economische Zaken staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat je makkelijker geld kunt lenen. Je kunt als ondernemer hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken.

In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier verstrekt tot een maximum van € 1.500.000. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Bovendien is de regeling ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 2 jaar. Per 29 april geldt dat de maximale looptijd van het BMKB-C krediet is 16 kwartalen (4 jaar). Voor leningen geldt een maximale looptijd onder BMKB-C van 24 kwartalen, in afstemming met de financier.

De financier kiest de manier van aflossen en vraagt informatie ter beoordeling van je financieringsaanvraag. Er kan behalve via een uitgebreide liquiditeitsprognose ook worden gekeken via een omzettoets.

De DGA van het bedrijf moet een privé-borgstelling afgeven van tenminste 10% (regulier is 25%) van het borgstellingskrediet. Dit is een papieren borg; het geld hoeft niet van tevoren overgemaakt te worden of iets dergelijks.

Voorbeeld: Stel je hebt een krediet nodig van in totaal € 400.000,–, dan kan jouw bank nu voor 75% een Staatsgegarandeerd krediet inpassen, oftewel € 300.000. De overheid staat ten opzichte van de bank garant voor € 270.000. De bank moet daarnaast voor ‘eigen risico’ een krediet afsluiten van € 100.000 en loopt bovendien 10% risico over het borgstellingskrediet, in dit geval dus € 30.000.  De ondernemer in dit voorbeeld moet privé een borgstelling afgeven van tenminste € 30.000.

Over de hoogte van het BMKB-krediet betaal je eenmalig 2% (was 3,9%), die wordt afgedragen aan de staat.

GO-regeling

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet heeft dinsdag 7 april 2020 besloten om het garantieplafond van de GO verder te verhogen naar € 10 miljard (was al verruimd op 17 maart 2020 van € 400 miljoen naar € 1,5 miljard) Met de GO helpt het ministerie van Economische Zaken zowel het MKB als grote ondernemingen. Dat gebeurt door garantie op bankleningen en bankgaranties (minimaal € 1,5 miljoen – maximaal € 150 miljoen per onderneming). Het maximale garantiepercentage is verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven en 90% voor het MKB.

De belangrijkste wijzigingen/ voorwaarden per 29 april 2020 zijn:

  • Leningen en garanties verstrekt met toepassing van de GO-C hebben een looptijd van maximaal zes jaar;
  • De maximale hoogte van de lening wordt bepaald op basis van loonsom, omzet of liquiditeitsplanning;
  • Alleen leningen aan ondernemingen die op 31 december 2019 niet al in moeilijkheden waren, komen in aanmerking;
  • Leningen zijn bestemd om te voorzien in de liquiditeitsbehoefte van de ondernemer, als gevolg van de uitbraak van het coronavirus.

Voor start-ups en scale-ups  is er een aparte regeling van toepassing, de zgn Corona Overbruggingslening (COL).

Borgstelling werkkapitaal agrariërs

Daarnaast komt er voor agrariërs een tijdelijke gunstiger borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Deze wordt tijdelijk verruimd voor financiering om de liquiditeitsproblemen van land- en tuinbouwbedrijven te verlichten. Bedrijven met een gezond toekomstperspectief kunnen zo gefinancierd blijven. De aangepaste BL-regeling geldt met ingang van 18 maart 2020 en daarmee terugwerkende kracht krijgen bij publicatie.

Voor alle Staatsgegarandeerde regelingen geldt dat je ze via de bank kunt aanvragen. Wij ondersteunen daarbij van harte en helpen je graag mee alles in één keer goed aan te leveren

Niet-bancaire zakelijke krediet¬verstrekker mag ook de staatsgarantie aanbieden

Het Ministerie van Economische Zaken heeft goedgekeurd dat een niet-bancaire zakelijke krediet-verstrekker ook de staatsgarantie mag aanbieden aan ondernemers die een bedrijfsfinanciering zoeken. Hiermee kan het aantal loketten worden uitgebreid, waar een lening onder de Borgstelling MKB Kredieten (BMKB) verkregen kan worden. Denk hierbij aan crowdfundpartijen en andere alternatieve financiers.

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen, of kunnen we je ergens mee helpen?

CROP corporate finance kent het Nederlandse financieringslandschap op haar duimpje en is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Neem contact op

Contactpersoon

Herber Blokland
Herber Blokland
Partner Corporate Finance
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl