Artikel

Verlengd uitstel van betaling of betalingsregeling?

22 juli 2020

Vanwege de coronacrisis heb je mogelijk uitstel van betaling voor drie maanden aangevraagd en toegekend gekregen. Loopt dit uitstel (bijna) af? Dan heb je een aantal mogelijkheden.

  1. Je hebt inmiddels weer voldoende liquide middelen om alle belastingschulden te betalen. Je kunt de volledige schuld (voor zover je dit nog niet hebt gedaan) terugbetalen aan de Belastingdienst en vanaf nu weer tijdig de belastingschulden betalen.
  2. Het gaat weer beter met je onderneming, maar je hebt nog niet voldoende liquide middelen om de volledige belastingschuld in één keer terug te betalen. De Belastingdienst biedt jou de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen voor de belastingschuld die gedurende het uitstel van betaling is opgebouwd. Daarnaast betaal je vanaf nu weer tijdig de nieuwe belastingschulden aan de Belastingdienst.
  3. Vanwege de aanhoudende coronacrisis ben je helaas nog steeds niet in staat om de opgelopen belastingschuld af te lossen, maar ook niet om de nieuwe belastingschulden tijdig te betalen. Dan kun je onder voorwaarden een verzoek indienen om verlengd uitstel van betaling. Als je voldoet aan alle voorwaarden, kun je verlengd uitstel aanvragen op de website van de Belastingdienst

Het volledig betalen van de gedurende het verleende uitstel van betaling opgelopen belastingschuld en vervolgens uitstel van betaling aanvragen voor een nieuwe periode van drie maanden vanwege de coronacrisis (zonder nadere voorwaarden) is niet mogelijk.

In dit artikel leggen we uit hoe het werkt. Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de CROP corona desk

Download

Contactpersoon

Resi Verstegen
Tax Consultant
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl