Transactie

Verkoopbegeleiding CS Opleidingen

15 juli 2020

Verkooptraject

CROP corporate finance heeft de aandeelhouders van CS Opleidingen, mevrouw Marjol Nikkels en de heer Herwin Schrijver, begeleid bij de verkoop van hun aandelen aan de SuperGarant Groep. Onze werkzaamheden betroffen de gehele procesbegeleiding ten aanzien van de verkoop, waaronder waardebepaling, opstellen informatiememorandum, onderhandelingen, due diligence en de transactiedocumentatie.

In onderstaand persbericht is meer informatie te vinden ten aanzien van de transactie:

https://www.cs-opleidingen.nl/cs-opleidingen-en-supergarant-bundelen-krachten/

CS Opleidingen

CS Opleidingen is marktleider in hoger beroepsonderwijs voor sociale zekerheid, verzuim en re-integratie. De onderneming is in 2009 opgericht als antwoord op de vraag naar hoogwaardige praktijkopleidingen. Hierbij ligt de focus op het verkrijgen van regie op de grote geldstromen in de sociale zekerheid. De ontwikkelingen op het gebied van sociale zekerheid volgen elkaar op hoog tempo op, CS Opleidingen biedt hulp om met meer en betere kennis het niveau van de uitvoering te verbeteren.

CROP corporate finance

Wat voor plannen u ook heeft met uw onderneming, wanneer u wilt weten wat de waarde van de onderneming is, is het van belang dat u inzicht heeft in de waardebepalende factoren van de onderneming en dat deze zorgvuldig worden toegepast. CROP corporate finance adviseert en begeleidt MKB ondernemers onder andere bij fusies en overnames. Dit doen wij zowel voor een kopende partij als verkopende partij. Onze adviseurs hebben ruim 25 jaar ervaring in huis met uiteenlopende deals. Hierdoor weten wij wat nodig is om trajecten van fusies en overnames zo geleidelijk en succesvol mogelijk af te kunnen ronden met het oog op de toekomst. Tijdens het gehele proces zijn wij erg betrokken bij jou, makkelijk bereikbaar en staan wij voor hoge kwaliteit.

Daarnaast heeft CROP als meerwaarde dat alle diensten zich onder één dak bevinden. Zodoende kunnen wij jou ook helpen op bijvoorbeeld fiscaal of juridisch gebied. Voor meer informatie over de mogelijkheden op het gebied van fusies en overnames verwijzen wij graag naar deze pagina.

Contactpersoon

Gerben Remmerde
Partner Corporate Finance
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl