Artikel

Value Management

29 oktober 2020

Value Management

Value Management is gericht op verhoging of herstel van de waarde van jouw onderneming. De waarde van een onderneming wordt voor een groot deel bepaald door de (vrije) kasstromen en het risicoprofiel. Naarmate de vrije kasstromen hoger zijn en het risicoprofiel lager, gaat de waarde van een onderneming omhoog.

Bijkomend voordeel van hogere kasstromen en een lager risicoprofiel is dat de leencapaciteit van de onderneming stijgt. Dit maakt het financieren van investeringen en overnames een stuk makkelijker.

Value drivers

Het is belangrijk niet alleen inzicht te hebben in de waarde, maar ook in de waardepotentie van je bedrijf. Dit krijg je door het benoemen van zogenaamde value drivers. Value drivers zijn factoren die gericht zijn op het verhogen van de vrije kasstromen en het verlagen van het risicoprofiel, waardoor de ondernemingswaarde stijgt. Wij kunnen je concrete handvaten aanreiken om het waardepotentieel in jouw onderneming te benutten.

Welke value drivers kennen we?

Omzetgroei, margegroei, EBITDA-groei en investeringsniveaus zijn de meest voor de hand liggende (financiële) value drivers. Er zijn ook kwalitatieve value drivers, zoals een goed geolied managementteam, een stevige concurrentiepositie, optimale spreiding van klanten, merken/patenten en adequate managementinformatie. Deze zijn daarnaast minstens zo belangrijk.

In welke situaties is Value Management zinvol?

 • Bedrijven met een sterke groeiambitie, buy and build (waardeverhoging): Bij een snel groeiend bedrijf gaat logischerwijs veel aandacht uit naar klanten en de markt. Als er te weinig aandacht is voor het werkkapitaal en debiteuren- en voorraadposities lopen teveel op, gaat dit ten koste van de liquiditeit en kasstromen en stijgt het risicoprofiel. Wij begeleiden bedrijven bij groeiscenario’s, waarbij waardeverhoging van de onderneming op de korte en langere termijn centraal staat. Bijkomend voordeel van hogere kasstromen en een lager risicoprofiel is dat dit het financieren van investeringen en overnames een stuk makkelijker maakt.
 • Verkoopklaar maken van een onderneming (waardeverhoging): Bij een toekomstige verkoop van een onderneming is een goede voorbereiding gewenst om het bedrijf aantrekkelijk te maken voor potentiële kopers en een zo’n hoog mogelijke opbrengst te realiseren. Het is zinvol in een vroegtijdig stadium de onderneming op een professionele wijze te laten waarderen en de value drivers te identificeren, zodat je in de komende jaren met een scherpe focus aan waardeverhoging van je onderneming kunt werken. Vervolgens kun je deze indicatieve waardering periodiek herhalen, om zo nodig bij te sturen.
 • Liquiditeitsproblemen of exploitatieverliezen (waardeherstel): In deze situatie sta je als ondernemer onder grote financiële druk en tijdsdruk. Er kan veel ondernemingswaarde verloren gaan door een faillissement of een gedwongen verkoop van activa of bedrijfsonderdelen.

Quick scan

 1. Wij lichten jouw onderneming in korte tijd door met behulp van een ‘quick scan’.
 2. Vervolgens komen wij met een herstelplan met uitgewerkte oplossingen en maatregelen om de onderneming weer gezond te krijgen bijvoorbeeld:
  • Afscheid nemen van verliesgevende klanten, productgroepen of activiteiten;
  • Versnelde verkoop van activa of delen van de onderneming om liquide middelen vrij te maken;
  • Betalingsregelingen treffen met crediteuren;
  • Sanering van schulden;
 1. Op basis van dit ‘herstelplan’ vragen we steun van financiers en andere stakeholders.
 2. Het resultaat: een (weer) winstgevende onderneming met verbeterde kasstromen en voldoende toekomstperspectief.

Praktisch maatwerkadvies

Graag helpen wij jou om het waardepotentieel in je onderneming te benutten. Niet met lijvige rapporten, maar met praktisch maatwerk advies en concrete handvaten. Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.

Contactpersoon

Kees van Rossum
Partner Corporate Finance
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl