Artikel

Uitstel van betaling van pensioenpremies

25 maart 2020

Pensioenpremies moeten in beginsel binnen de daartoe geldende betaaltermijnen worden betaald. Het te laat betalen van de pensioenpremies aan een bedrijfspensioenfonds kan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid. Dit is het geval als niet binnen 2 weken nadat de pensioenpremie had moeten worden afgedragen de melding betalingsonmacht wordt gedaan.

Download artikel als pdf

Een verzekeraar of  premie pensioeninstelling kan, na meerdere malen de werkgever aangesproken te hebben op de premieachterstand, de werknemers zelfstandig gaan informeren over de niet afgedragen pensioenpremie. Na een periode van 3 maanden na deze melding kan de verzekeraar of  premie pensioeninstelling de opbouw/ verzekering van het pensioen zelfs staken.

Tegemoetkoming ondernemers

Op 21 maart 2020 hebben de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het verbond van verzekeraars aangegeven, dat zij ondernemers tegemoet gaan komen als door het coranavirus er problemen zijn met de betaling van de pensioenpremies. Hierbij wordt gedacht aan de volgende oplossingsrichtingen:

  1. Het treffen van betalingsregelingen. Hiervoor moet de werkgever zich zelf melden bij het bedrijfspensioenfonds, de verzekeraar of de premie pensioeninstelling. Let op: wij zijn van mening dat bij betalingsproblemen nog steeds tijdig de melding betalingsonmacht bij een bedrijfspensioenfonds moet worden gedaan.
  2. De termijn voor de afdracht van pensioenpremies wordt in getroffen sectoren verruimd. Dit zal nog nader uitgewerkt worden. Vooruitlopend op maatregelen heeft het pensioenfonds voor de Horeca & Catering al aangegeven dat automatische incasso’s voor de premie van maart is verschoven naar eind april 2020 en pensioenfonds detailhandel verlengt na een verzoek daartoe de betaaltermijn van 30 dagen naar 90 dagen.
  3. Pensioenuitvoerders zullen een minder strikt invorderingsbeleid voeren en het opleggen van administratieve boeten uitstellen.

Advies

Ons advies is om bij betalingsproblemen van de pensioenpremie direct contact op te nemen met de uitvoerder en uitstel van betaling te vragen. Vergeet bij een bedrijfspensioenfonds dan niet om de melding betalingsonmacht te doen. Tijdens de periode van uitstel van betaling gaat de pensioenopbouw van de werknemers gewoon door. De werknemers merken hiervan dus niets.

Onze pensioenadviseurs staan klaar om de mogelijkheden voor het uitstel van betaling van de pensioenpremie met je te bespreken en uiteraard houden wij je op de hoogte van nadere maatregelen.

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen, of kunnen we je ergens mee helpen?

Neem contact op

Contactpersoon

Herman Smit
Senior Advisor Pensions and Income
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl