Artikel

TOGS Uitgebreid

8 april 2020

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de kabinetsmaatregelen in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om de vaste lasten te kunnen betalen.

Getroffen sectoren

De TOGS regeling is opengesteld voor bedrijven in de hardst getroffen sectoren. Waarbij een lijst met sectoren is gepubliceerd die in aanmerking komen voor de regeling, mits aan de overige voorwaarden wordt voldaan. Bij de introductie van de regeling was aangekondigd dat deze lijst mogelijk zou worden uitgebreid.

Deze lijst is nu uitgebreid. In eerste instantie waren vooral sectoren opgenomen die op last van de overheid gesloten werden, zoals restaurants en evenementenlocaties. Nu is de lijst uitgebreid met sectoren die meer indirect zijn getroffen. Onder andere de volgende ondernemers kunnen vanaf 15 april ook een beroep doen op deze regeling:

  • MKB-winkeliers in de food, zoals slagers en bakkers;
  • Groothandels;
  • Taxibedrijven;
  • Verhuurders van vakantiehuisjes;
  • Praktijken van onder andere tandartsen, en fysiotherapeuten;
  • Toeleveranciers van eet- en drinkgelegenheden; en
  • Toeleveranciers van (culturele) evenementen.

De toets of de onderneming in een sector opereert die recht heeft op de TOGS vindt plaats aan de hand van de SBI-code van de hoofdactiviteit zoals op 15 maart 2020 geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

De lijst met toegevoegde SBI-codes die nu ook kwalificeren vind je hier.

Staat de SBI-code van de hoofdactiviteit zoals ingeschreven bij de KvK niet op de lijst als gevolg van een onjuiste inschrijving? En zou je bij een juiste inschrijving wel in aanmerking komen? Dan kun je bij de RVO een verzoek indienen om toch in aanmerking te komen.

Versoepeling vestigingsvereiste

Vereist was dat de ondernemer een vestiging had buiten de eigen woning. Geacht werd dat deze ondernemers hogere vaste lasten hebben, waardoor zij de tegemoetkoming nodig hebben. Ondernemers die vanuit huis werken werden geacht beperktere vaste lasten hebben, waardoor een beroep op deze regeling niet nodig zou zijn.

Er zijn echter ook ondernemers die vanuit huis werken en toch omvangrijke vaste lasten hebben. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld een autorijschool. Voor deze ondernemers wordt de regeling ook opengesteld. Hier worden nog sector specifieke criteria voor opgesteld om vast te stellen dat er sprake is van omvangrijke bedrijfsactiviteiten. Mogelijk moet er ook een verklaring opgesteld worden waaruit blijkt dat er sprake is van omvangrijke bedrijfsactiviteiten.

Voorwaarden

De overige voorwaarden zoals vermeld in ons nieuwsartikel van 30 maart jl. zijn nog steeds van toepassing. Aan deze voorwaarden moet naast het juiste SBI-nummer nog steeds worden voldaan om aanspraak te maken op de regeling.

Contactpersoon

Robert Honing
Tax Manager
+31 (0) 33 - 46 357 27 info@crop.nl